Laillistettu vuokrahuoneiston välittäjä LVV

Laillistettu vuokrahuoneiston välittäjä LVV on henkilö, joka on läpäissyt hyväksytysti Keskuskauppakamarin välittäjäkoelautakunnan järjestämän kirjallisen LVV-kokeen.

Vuoden 2023 syksyn koepäivät:


LKV To 12.10.2023 klo 9.00–14.00 Helsinki + Oulu

LKV + LVV La 2.12.2023 klo 10.00–15.00 Helsinki + Tampere

Asuntojen sekä liikehuoneistojen vuokrauksessa on tärkeää, että vuokraukseen liittyvät oikeustoimet tehdään sekä vuokranantajan että vuokralaisen kannalta luotettavasti ja turvallisesti. Alan osaavan ammattilaisen tuesta on silloin hyötyä. Laillistettu vuokrahuoneiston välittäjä LVV on henkilö, joka on läpäissyt hyväksytysti Keskuskauppakamarin välittäjäkoelautakunnan järjestämän kirjallisen LVV-kokeen.

Välitystoimintaa, alan pätevyysvaatimuksia ja välittäjäkokeiden järjestämistä sääntelee Suomessa laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä. Lain mukaan nimikkeitä vuokrahuoneiston välittäjä tai asunnonvälittäjä saa käyttää vain henkilö, joka on saavuttanut joko LKV- tai LVV-pätevyyden. Lisäksi rekisteröity vuokrahuoneiston välitysliike saa käyttää LVV-lyhennettä toiminimessään ja toiminnassaan. Vuoden 2016 alusta lähtien on edellytetty, että vähintään puolella vuokrahuoneiston välitysliikkeen välittäjistä on oltava joko LKV- tai LVV-pätevyys. Aikaisemmin pätevyys vaadittiin vain välitysliikkeen vastaavalta hoitajalta.

LVV-koe keskittyy pääasiassa vuokranvälitystoimintaan liittyviin kysymyksiin. LVV-kokeen läpäiseminen osoittaa, että välittäjä tuntee vuokrahuoneiston välitystä koskevan lainsäädännön ja hyvän vuokravälitystavan sekä hallitsee välitystoimeksiannon hoitamisen edellyttämät käytännöt.

Järjestämme kokeen vähintään kaksi kertaa vuodessa ja siihen voivat osallistua kaikki välittäjän työstä tai välitysalasta kiinnostuneet. Kokelaalta ei siten edellytetä tiettyjä välitysalan opintoja tai työkokemusta koetta edeltävältä ajalta, joskin ne edesauttavat kokeessa menestymistä.

Aluehallintovirastot valvovat lain noudattamista välitysalalla ja seuraavat myös nimikkeiden ja lyhennysten käyttöä sekä vastaavat välitysliikkeiden rekisteröinnistä. Keskuskauppakamari puolestaan ylläpitää rekisteriä LVV-kokeen suorittaneista henkilöistä ja antaa tarvittaessa tietoja siitä, onko välitystehtäviä suorittavalla henkilöllä välittäjäkokeessa osoitettu ammattipätevyys.

Lisätietoa

kiinteistö

Keskuskauppakamarin välittäjäkoelautakunta

lakimies Kristoffer Stockus
Assistentti Julia Sorjonen

09 4242 6200