Isännöinnin
eettinen
neuvosto

Isännöinnin eettisen neuvoston tehtävänä on pyynnöstä antaa lausuntoja siitä, onko tietty isännöintialan ammattimainen toimija menetellyt isännöinnin eettisten ohjeiden vastaisesti.

Modernin kerrostalon julkisivu. Kuvituskuva.

Isännöinnin eettinen neuvosto aloittaa toimintansa 1.1.2024.

Isännöinnin eettisen neuvoston tehtävänä on pyynnöstä antaa lausuntoja siitä, onko tietty isännöintialan ammattimainen toimija menetellyt isännöinnin eettisten ohjeiden vastaisesti. Lausuntoa voidaan pyytää Suomen Isännöintiliitto ry:n jäsenyrityksestä, Isännöinnin auktorisointi ISA ry:n auktorisoimasta toimijasta tai muusta isännöintialan ammattimaisesta toimijasta, joka on isännöintisopimuksessa sitoutunut noudattamaan isännöinnin eettisiä ohjeita.

Neuvosto soveltaa Isännöinnin eettisiä ohjeita.

Lausuntopyyntö on perusteltava ja se tehdään sähköisellä lomakkeella. Lausuntopyynnön voi tehdä isännöinnin asiakasyhteisö hallituksen päätöksen mukaisesti, Suomen Isännöintiliitto ry tai sen yritysjäsen tai jäsenyhdistys, Isännöinnin Auktorisointi ISA ry tai sen auktorisoima toimija tai Suomen Kiinteistöliitto ry, sen jäsenyhdistys tai jäsenyhdistyksen jäsen. Lausuntopyyntömaksu on 375 euroa.

Isännöintialan ammattimainen toimija voi lisäksi pyytää neuvostolta luottamuksellista ennakkolausuntoa suunnitellun menettelyn isännöinnin eettisten ohjeiden mukaisuudesta. Ennakkolausuntopyyntömaksu on 1350 euroa.

Neuvosto voi antaa suosituksia isännöinnin eettisten ohjeiden mukaisista menettelytavoista.

Neuvosto toimii isännöintialan itsesääntelyelimenä eikä se käytä julkista valtaa.

Isännöinnin eettisen neuvoston tehtävänä on pyynnöstä antaa lausuntoja siitä, onko tietty isännöintialan ammattimainen toimija menetellyt isännöinnin eettisten ohjeiden vastaisesti.

Lausuntoa voidaan pyytää Suomen Isännöintiliitto ry:n jäsenyrityksestä, Isännöinnin auktorisointi ISA ry:n auktorisoimasta toimijasta tai muusta isännöintialan ammattimaisesta toimijasta, joka on isännöintisopimuksessa sitoutunut noudattamaan isännöinnin eettisiä ohjeita.

Lisätietoja

Harju Raisa

Raisa Harju

pääsihteeri

+358 50 554 2683