Liiketapalautakunta

Reilu kilpailu on kaiken A ja O. Jos kuitenkin epäilet, että kilpailijasi kilpailee vilpillisesti, voit pyytää lausuntoa Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnalta. Saat asiantuntevan ja luottamuksellisen lausunnon muutamassa kuukaudessa. Lausuntoa voi pyytää myös englannin kielellä. Ennakkolausuntoa kannattaa pyytää, jos haluat etukäteen varmistaa, että oma menettelysi on hyvän liiketavan mukaista.

Hyvän liiketavan sisältö määräytyy oikeuskäytännössä pääasiassa markkinaoikeuden ja Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnan ratkaisukäytännössä. Tulkinta-apua saadaan myös Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisäännöistä. Sopimattomuusarviointi on kuitenkin aina tapauskohtaista.

Liiketapalautakunta antaa pyynnöstä lausuntoja siitä, onko elinkeinotoiminnassa tehty toimenpide hyvän liiketavan vastainen tai muutoin sopimaton. Lautakunta soveltaa Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisääntöjä. Voit tehdä lausuntopyynnön hyödyntäen valmiita lomakepohjia.

Hyvän liiketavan vastainen menettely

Hyvän liiketavan vastainen menettely voi olla esimerkiksi harhaanjohtavaa markkinointia, toisen yrityksen maineen ja tunnettuuden oikeudetonta hyväksikäyttöä, kilpailijan halventamista tai orjallista jäljittelyä. Toki on myös monia muita vilpillisen kilpailun muotoja.

Liiketapalautakunta ei kuitenkaan käsittele sopimusoikeudellisia eikä teollis- tai tekijänoikeudellisia kysymyksiä.

Miksi liiketapalautakunta?

Tuomioistunkäsittelyyn verrattuna liiketapalautakunnan etuja ovat muun muassa käsittelyn nopeus, kustannustehokkuus ja luottamuksellisuus. Keskimääräinen käsittelyaika on pari kuukautta. Lautakuntakäsittelyssä ei myöskään ole vaaraa siitä, että joutuisit maksamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut, kuten tuomioistuinkäsittelyssä.

Asian käsittely liiketapalautakunnassa on kirjallista. Lausunnon pyytäjiä voi olla yksi tai useampia. Voit pyytää lausuntoa myös englannin kielellä.

Lautakunnan antamat lausunnot ovat asiantuntevia ja luottamuksellisia. Jos kilpailijasi ei noudata lausuntoa, voit pyytää liiketapalautakunnalta lupaa, että saisit julkaista annetun lausunnon. Julkaistu lausunto toimii tällöin sanktiona. Lautakunta arvioi tapauskohtaisesti, myöntääkö se julkistamisluvan.

Ennakkolausunto

Jos haluat varmistaa, että suunnittelemasi menettely on hyvän liiketavan mukainen, voit pyytää lautakunnalta ennakkolausuntoa. Lue lisää ennakkolausunnosta täältä.

Vastaava asiantuntija

Paloranta Paula

Paula Paloranta

pääsihteeri

+358 50 548 0236