Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta

Keskuskauppakamarissa toimiva elintarvikeketjun kauppatapalautakunta antaa lausuntoja, suosituksia ja kannanottoja elintarvikeketjun kauppatavoista. Sen toiminnan tavoitteena on edistää alan hyviä kauppatapoja.

elintarvikeketjun kauppatapa

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta edistää  hyvää kauppatapaa elintarvikealalla. Lautakunta esimerkiksi antaa lausuntoja siitä, onko tiettyä elintarvikealan toimijan menettelyä pidettävä hyvän kauppatavan vastaisena. Lausunnot ovat luonteeltaan suosituksia. Lisäksi lautakunta voi antaa hyvää kauppatapaa koskevia suosituksia.

Lautakunnan toiminta ei perustu lakiin eli se ei ole viranomainen. Lautakunta on elinkeinoelämän itsesääntelyä. Elintarviketeollisuusliitto ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry ja Päivittäistavarakauppa ry rahoittavat lautakunnan toimintaa.

Elintarvikemarkkinavaltuutettu alan viranomaisena antaa elintarvikeketjun toimintaan liittyviä suosituksia, lausuntoja ja ehdotuksia. Lisäksi valtuutettu tiedottaa ja neuvoo elintarvikeketjun toimijoita hyvistä liiketavoista.

Ennen suosituksen antamista elintarvikemarkkinavaltuutetun on pyydettävä asiasta lausuntoa elintarvikeketjun kauppatapalautakunnalta.

Kerro anonyymisti epäterveistä kauppatavoista

Elinkeinonharjoittaja voi vapaamuotoisesti ja halutessaan nimettömästi lähettää tietoa alan kauppatapoihin liittyvistä epäkohdista sähköpostiosoitteeseen ekka(a)chamber.fi.
Lähetetyt viestit käsitellään luottamuksellisesti. Vain lautakunnan sihteeri saa tietoonsa viestin lähettäjän sähköpostiosoitteen.

Lausuntomenettelyn etuja

  • maksuton
  • nopea, yksinkertainen ja joustava menettely
  • asiantunteva käsittely
  • ei riskiä oikeudenkäyntikuluista
  • luottamuksellinen
  • ei edellytä rekisteröitymistä

Lausuntoa voi pyytää elinkeinonharjoittaja tai elinkeinonharjoittajien etujen valvomiseksi perustettu kannekelpoinen yhteisö. Lausunnon pyytäjiä voi olla yksi tai useampia. Jos lausunnonpyytäjiä on enemmän kuin yksi, heidän pyynnöstään lausunnonpyytäjien nimiä ei ilmaista vastaajalle (anonyymi käsittely). Lausunnot ovat suositusluonteisia.

Sanktiot

Sanktiona hyvän kauppatavan vastaiselle menettelylle on mainesanktio eli lausunnon julkaiseminen. Lausunnon julkistamisluvan myöntää lautakunta.

Lisäksi jos lautakunta katsoo, että vastaaja on menetellyt hyvän kauppatavan periaatteiden vastaisesti, se voi antaa periaatteita rikkoneelle elinkeinonharjoittajalle kehotuksen muuttaa toimintaansa tältä osin.

Vastaava asiantuntija

Paloranta Paula

Paula Paloranta

pääsihteeri

+358 50 548 0236