Yritysjohdon ohjelmat

Järjestämme yritysjohdolle suunnattuja kehitysohjelmia ja sparraamme päättäjiä mm. johtamisessa, viestinnässä, vastuullisuudessa, kansainvälistymisessä, digijohtamisessa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Luomme vertaisverkostoja ja ylläpidämme niitä. Tällä sivulla tutustut yritysjohdon ohjelmiimme.

Yritysjohdon ohjelmat

Keskuskauppakamari on yritysjohdon kehityskumppani, joka sparraa hallitusten jäseniä, yritysjohtoa, nykyisiä ja tulevia johtoryhmäläisiä sekä julkisen sektorin päättäjiä mm. johtamisessa, vaikuttamisessa, viestinnässä, vastuullisuudessa ja kansainvälistymisessä. Tarjoamme myös Hyväksytty Hallituksen Jäsen -koulutusta englannin kielellä.

Ohjelmiimme osallistuvat muodostavat luottamuksellisia vertaisverkostoja ja verkostoituminen on merkittävä osa ohjelmiemme sisältöä. Tutustu ohjelmiimme ja ilmoittaudu mukaan.

Naisjohtajien mentorointiohjelma

Keskuskauppakamari pyrkii aktiivisesti edistämään naisjohtajuutta itsesääntelyn keinoin. Naisjohtajien mentorointiohjelma vauhdittaa osaavia naisia uralla. Suosittuun mentorointiohjelmaamme on osallistunut jo 360 naisjohtajaa.

Yritysjohdon yhteiskunnallisen vaikuttamisen ohjelma

Yritysjohdon yhteiskunnallisen vaikuttamisen ohjelma laajentaa yritysjohdon osaamista  vaikuttamisesta ja päätöksenteosta sekä politiikan ja yritystoiminnan yhteydestä. Ohjelma tarjoaa johtajille näkemyksiä yhteiskunnallisista kehityssuunnista.

Yritysjohdon EU-vaikuttamisen ohjelma

Yritysjohdon EU-vaikuttamisen ohjelma laajentaa yritysjohdon osaamista vaikuttamisesta ja päätöksenteosta Euroopan Unionissa.

Yritysjohdon strategisen viestinnän ja kriisiviestinnän ohjelma

Viestintä on osa johdon strategiaa ja ydintoimintoja. Yritysjohdon strategisen viestinnän ja kriisiviestinnän ohjelmassa yrityksesi johtoryhmäläiset sparrataan viestintäjohtamiseen niin normaaliarjessa kuin kriisitilanteissa.

Yritysjohdon vastuullisuusvalmennus

Yritysjohdon vastuullisuusvalmennus sisältää sen, mitä yritysjohtajan tulee tietää yritysvastuusta ja tarjoaa työkaluja vastuullisuuden johtamiseen liiketoiminnassa. Ohjelmassa pureudutaan strategisen yritysvastuun, ilmastovastuun ja ihmisoikeusvastuun kysymyksiin sekä vastuullisuuden käytäntöön viemiseen.

Yritysjohdon data-, digi- ja AI-johtamisen ohjelma

Liiketoiminnan muuttuessa yhä nopeammin ja monimutkaisemmaksi, johtajan valmius toimia muuttuvassa digitaalisessä ympäristössä ja tieto- ja tekoälypohjaisen johtamisen merkitys korostuvat entisestään. Uusi yritysjohdolle suunnattu ohjelma tukee johtajia data-, digi- ja tekoälykokonaisuuden johtamisessa. 

Yritysjohdon osaamisen johtamisen ohjelma

Yritysjohdon osaamisen johtamisen ohjelma pureutuu työelämän muutoksiin ja luotaa näkymiin työn tulevaisuudesta sekä tulevaisuuden osaamistarpeista yrityksissä. Ohjelma antaa yritysjohdolle työkaluja osaamisen johtamiseen ja sekä kotimaisiin että kansainvälisiin rekrytointeihin. Lisäksi ohjelma pureutuu henkilöstön palkitsemisen ja sitouttamisen trendeihin sekä työelämälainsäädännön muutoksiin. 

Yritysjohdon strategia- ja muutosjohtamisen ohjelma

Yritysjohdon strategia- ja muutosjohtamisen ohjelmassa kuullaan elinkeinoelämän huippuasiantuntijoiden kokemuksia ja käytännön esimerkkejä strategia- ja muutosjohtamisesta, sekä käydään vertaisryhmäkeskusteluja. Ohjelman aikana osallistujat pääsevät kirkastamaan oman organisaationsa strategiatyötä ja viemään ohjelman oppeja käytännön strategiatyöhön.

Yritysjohdon vientivalmennus

Yritysjohdon vientivalmennuksessa esitellään erityisesti markkinoita, joilla on suuri tarve ja potentiaali mm. kestävien energiaratkaisuiden ja ympäristöystävällisten teknologioiden käyttöönotolle. Saat käytännön työkaluja ja kuulet yritysesimerkkejä, jotka auttavat sinua ymmärtämään kohdemaidesi erityispiirteitä ja menestymään. Valmennuksen käytännönläheisyys ja verkostoitumismahdollisuudet varmistavat, että saat tukea ja inspiraatiota viennin edistämiseen. ​

Certified Board Member Course in English

The Course deals with the composition, role, responsibilities, risk management and working methods of the board, especially from the perspective of an SME and in a practical way using company examples. The Certified Board Member (HHJ) Course helps in activating and developing board work. The Course also helps entrepreneurs and business leaders make better use of board work.

Certified Management Consultant -ohjelma

Keskuskauppakamari tarjoaa Liikkeenjohdon konsultin sertifiointikoulutusta yhteistyössä Liike-elämän ja johdon konsultit LJK ry:n kanssa. Certified Management Consultant (CMC) on kansainvälisesti tunnustettu konsultoinnin pätevyyssertifikaatti. Ohjelma täydentää ja laajentaa konsultin ydinosaamista sekä varmistaa ajan tasalla pysymisen ja kansainvälisen yhteistyön rakentamisen. Ohjelma parantaa edellytyksiä myydä konsultointia parempaan hintaan sekä antaa uutta tietoa ja taitoa asiakkaan vakuuttamiseen.

Lisätietoja

Mari Hakkarainen

Palvelujohtaja

+358 50 326 6770