Yritysjohdon ohjelmat

Järjestämme yritysjohdolle suunnattuja kehitysohjelmia ja sparraamme päättäjiä mm. johtamisessa, viestinnässä, vastuullisuudessa, kansainvälistymisessä, kyberturvallisuudessa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Luomme vertaisverkostoja ja ylläpidämme niitä. Tällä sivulla tutustut yritysjohdon ohjelmiimme.

Yritysjohdon ohjelmat

Keskuskauppakamari on yritysjohdon kehityskumppani, joka sparraa hallitusten jäseniä, yritysjohtoa, nykyisiä ja tulevia johtoryhmäläisiä sekä julkisen sektorin päättäjiä mm. johtamisessa, vaikuttamisessa, viestinnässä, vastuullisuudessa ja kansainvälistymisessä. Tarjoamme myös Hyväksytty Hallituksen Jäsen -koulutusta englannin kielellä.

Ohjelmiimme osallistuvat muodostavat luottamuksellisia vertaisverkostoja ja verkostoituminen on merkittävä osa ohjelmiemme sisältöä. Tutustu ohjelmiimme ja ilmoittaudu mukaan.

Naisjohtajien mentorointiohjelma

Keskuskauppakamari pyrkii aktiivisesti edistämään naisjohtajuutta itsesääntelyn keinoin. Naisjohtajien mentorointiohjelma vauhdittaa osaavia naisia uralla. Suosittuun mentorointiohjelmaamme on osallistunut jo 300 naisjohtajaa.

Yritysjohdon strategisen viestinnän ja kriisiviestinnän ohjelma

Viestintä on osa johdon strategiaa ja ydintoimintoja. Yritysjohdon strategisen viestinnän ja kriisiviestinnän ohjelmassa yrityksesi johtoryhmäläiset sparrataan viestintäjohtamiseen niin normaaliarjessa kuin kriisitilanteissa.

Yritysjohdon yhteiskuntaohjelma

Yritysjohdon yhteiskuntaohjelma laajentaa yritysjohdon osaamista yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja päätöksenteosta sekä politiikan ja yritystoiminnan yhteydestä. Ohjelma tarjoaa johtajille näkemyksiä yhteiskunnallisista kehityssuunnista.

Yritysjohdon EU-vaikuttamisen ohjelma

Yritysjohdon EU-vaikuttamisen ohjelma laajentaa yritysjohdon osaamista vaikuttamisesta ja päätöksenteosta Euroopan Unionissa.

Yritysjohdon vastuullisuusvalmennus

Yritysjohdon vastuullisuusvalmennus sisältää sen, mitä yritysjohtajan tulee tietää yritysvastuusta ja tarjoaa työkaluja vastuullisuuden johtamiseen liiketoiminnassa. Ohjelmassa pureudutaan strategisen yritysvastuun, ilmastovastuun ja ihmisoikeusvastuun kysymyksiin sekä vastuullisuuden käytäntöön viemiseen.

Yritysjohdon kansainvälisen kasvun ohjelma

Yritysjohdon kansainvälisen kasvun ohjelma laajentaa yritysjohdon osaamista yrityksen kansainvälistymisessä ja muuttuvan toimintaympäristön hallinnassa. Ohjelma tarjoaa johtajille näkemyksiä kansainvälisen toimintaympäristön kehityssuunnista, jotka vaikuttavat yritykseen ja sen johtamiseen.

Yritysjohdon kyberjohtamisen ohjelma

Yritysjohdon kyberjohtamisen ohjelma laajentaa yritysjohdon ymmärrystä kybertoimintaympäristöstä ja kyberturvallisuuteen liittyvistä uhkista sekä antaa valmiuksia johtaa yrityksen kyberturvallisuutta.

Yritysjohdon osaamisen johtamisen ohjelma

Uusi Yritysjohdon osaamisen johtamisen ohjelma pureutuu työelämän muutoksiin ja luotaa näkymiin työn tulevaisuudesta sekä tulevaisuuden osaamistarpeista yrityksissä. Ohjelma antaa yritysjohdolle työkaluja osaamisen johtamiseen ja sekä kotimaisiin että kansainvälisiin rekrytointeihin. Lisäksi ohjelma pureutuu henkilöstön palkitsemisen ja sitouttamisen järjestelmiin ja trendeihin sekä työelämälainsäädännön muutoksiin. 

Yritysjohdon strategia- ja muutosjohtamisen ohjelma

Yritysjohdon strategia- ja muutosjohtamisen ohjelmassa kuullaan elinkeinoelämän huippuasiantuntijoiden kokemuksia ja käytännön esimerkkejä strategia- ja muutosjohtamisesta, sekä käydään vertaisryhmäkeskusteluja. Ohjelman aikana osallistujat pääsevät kirkastamaan oman organisaationsa strategiatyötä ja viemään ohjelman oppeja käytännön strategiatyöhön.

Certified Board Member Course in English

The Course deals with the composition, role, responsibilities, risk management and working methods of the board, especially from the perspective of an SME and in a practical way using company examples. The Certified Board Member (HHJ) Course helps in activating and developing board work. The Course also helps entrepreneurs and business leaders make better use of board work.

Lisätietoja

Mari Hakkarainen

Palvelujohtaja

+358 50 326 6770