Yritysjohdon osaamisen johtamisen ohjelma

Ohjelma tarjoaa työkaluja yrityksesi osaamisen johtamiseen ja henkilöstön sitouttamiseen.

Yritysjohdon osaamisen johtamisen ohjelma

Työkaluja yrityksesi osaamisen johtamiseen ja henkilöstön sitouttamiseen

Yrityksiä vaivaa vakava pula osaavasta työvoimasta. Kauppakamareiden kyselyn mukaan yritykset tärkeimpinä syinä rekrytointihaasteisiin hakijoiden riittämätöntä määrää, kiristynyttä kilpailua työntekijöistä sekä hakijoiden vähäistä työkokemusta. Myös hakijoiden soveltumaton koulutus ja työn vastaanottamisen kannustinloukut nähdään isoina haasteina rekrytoinnille.   

Yritysjohdon osaamisen johtamisen ohjelma:  

  • Avaa työelämän muutosta ja luotaa näkymiä työn tulevaisuuteen ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin yrityksissä.
  • Antaa yritysjohdolle työkaluja osaamisen johtamiseen ja niin kotimaisiin kuin kansainvälisiin rekrytointeihin.
  • Pureutuu palkitsemisen ja sitouttamisen järjestelmiin ja trendeihin. 

Ohjelma koostuu kolmesta moduulista. Lisäksi tarjoamme erilaisia oheisohjelmia ja verkostoitumismahdollisuuksia. Seminaarit järjestetään hybridimallilla, voit osallistua paikan päällä tai etäyhteyden välityksellä. Ohjelman toteutuksessa hyödynnämme digitaalista Howspace-työtilaa, joka tarjoaa sähköiset materiaalit ja keskustelualustan ohjelmaan osallistuville.

Ohjelma on suunnattu yritysten johdolle, johtoryhmiin kuuluville, tuleville johtajille ja hallitusten jäsenille. Ohjelma on loistava mahdollisuus päivittää ja syventää omaa osaamista. Ohjelmaan otetaan enintään 30 osallistujaa, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Seuraava ohjelma alkaa 10.10.2024.

Lisätietoja

Mari Hakkarainen

Palvelujohtaja

+358 50 326 6770