AHM-förmedlarprov

Vårens 2022 provdagar är: 21.5.2022 och 3.12.2022 (AFM och AHM).

Centralhandelskammaren anordnar prov för fastighets-, hyreslägenhets- och hyreslokalsmäklare. Dessa prov avses i 5 § lag om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler (1075/2000).

Dessa prövningar av mäklarens yrkeskompetens anordnas två gånger per år samtidigt i Helsingfors, i Uleåborg och i Tammerfors.

Anmälningsblanketten samt en förteckning över litteratur och lagstiftning som rekommenderas, erhålls från Centralhandelskammaren samt från adress kauppakamari.fi.

Tilläggsinformation

Centralhandelskammaren
Jurist Kristoffer Stockus
Assistent Tiina Salmi

Telefon 09 4242 6200
kokeet(at)chamber.fi