Internationella marknader och nätverk

Nätverkens betydelse för att stödja tillväxt av företagens affärsverksamhet och internationalisering har ökat betydligt både i Finland och ute i världen. Vi erbjuder företag mångsidig och praktisk hjälp samt kontakter för tillväxt och internationalisering.

Internationella marknader och nätverk

I Finland har företag som är intresserade av olika exportmarknader tillgång till 18 bilaterala kamrar/föreningar som är verksamma inom Centralhandelskammaren. De samlar företag för att utbyta information, erfarenheter och kontakter från målländerna.

Runt om i världen får finska företag stöd av 37 ackrediterade bilaterala handelskammare/Business Councils, som bildar ett omfattande FinnCham-nätverk, som verkar i nära samarbete med Team Finland-aktörer och därmed stärker nätverksbyggande och partnersamarbete mellan företag som internationaliseras.

EXPERT, INTERNATIONELLA FRÅGOR: