MEN lausunto 6/2002

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO
KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 6/2002
Mainostaja: Terveyden Edistämisen Keskus ry
Mainostettava tuote: Huumeiden käytöstä aiheutuvien haittojen ehkäisy ja yhteiskunnallisen huumekeskustelun herättäminen – kampanja
Mainos: sanomalehtimainos ”Kaikkea kannattaa kokeilla?”
Annettu: Helsingissä 20.3.2002

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut kuluttajavirastosta 8.1.2002 päivätyn lausuntopyynnön. Kuluttajavirasto on saanut kuluttajalta valituksen, jonka mukaan Terveyden Edistämisen Keskus ry:n ”Kaikkea kannattaa kokeilla” -mainos kehottaa hengenvaaralliseen toimintaan. Lisäksi kuluttaja katsoo, että mainoksen voidaan katsoa olevan kehotus huumausaineiden kokeiluun.

Terveyden Edistämisen Keskus ry (mainostaja) on antanut neuvostolle 23.1.2002 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Mainoksessa mies on laittamassa grillitikkua pistorasiaan. Mainoksen alaosassa on teksti: ”Kaikkea kannattaa kokeilla? Kuusi prosenttia kannabikseen tutustuneista käyttäisi sitä edelleen, jos laillisia esteitä ei olisi. Kuulostaako ylittämättömän jännältä puuhalta?” Lisäksi mainoksessa on hintalapun muotoisen alueen sisällä teksti ”kokototuus.com”.

Vastine

Vastineen mukaan mainos, joka on julkaistu Ilta-Sanomien viikonvaihdenumerossa 1. - 2.12.2001, on osa laajaa huumeviestintä- ja paikallistoimintahanke 2001 - 2003 kampanjaa, jonka tarkoituksena on huumeiden ja niiden käytöstä aiheutuvien haittojen ehkäisy sekä yhteiskunnallisen huumekeskustelun herättäminen.

Nyt esillä oleva mainos on ollut lehdessä, jonka lukijat ovat yli 15-vuotiaita suomalaisia. Mainos on ollut osa laajempaa kokonaisuutta, Osuma-sarjaa. Mainoksen kohderyhmänä ovat nuoret aikuiset, jotka eivät ole käyttäneet kannabista, mutta harkinneet sen käyttämistä. Kannabiksen kokeilu on yleisin huumeiden käytön muoto Suomessa.

Vastineen mukaan mainos ei kehota hengenvaaralliseen toimintaan tai huumeiden käyttöön. Mainoksessa on lähdetty oletuksesta, että grillitikun työntäminen pistorasiaan ja siihen liittyvät vaarat, ovat yleisesti tiedossa olevia tosiasioita. Mainoksessa rinnastetaan hengenvaarallinen toiminta kannabiksen käyttöön sekä kyseenalaistetaan kannabiksen kokeilun järkevyys. Viestin sisältö on se, ettei hengenvaarallisia riskejä kannata ottaa. Vastineessa korostetaan, että mainoksen otsikko on laadittu kysymysmuotoon. Tekstiosuudella pyritään osoittamaan, että koska kannabiksen käyttö on vaarallista ja vain harvat kokeilevat sitä uudestaan, ensimmäinen käyttökertakin on syytä jättää väliin. Mainoksen tarkoituksena on korostaa, ettei kannabiksen käyttö voi olla miellyttävää, jos vain kuusi prosenttia haluaa kokea sen uudelleen.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 13 artiklan mukaan mainos ei saa sisältää mitään kuvallista esitystä toiminnasta tai tilanteesta, jossa turvallisuuteen tai terveyteen liittyvät seikat laiminlyödään, ellei sitä voida pitää perusteltuna kasvatuksellisista tai sosiaalisista syistä.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainoksen tarkoituksena on ollut huumeiden ja niiden käytöstä aiheutuvien haittojen ehkäisy ja yhteiskunnallisen keskustelun herättäminen. Mainoksessa on rinnastettu huumeiden kokeilu ja käyttö kaikille tunnetusti hengenvaaralliseen toimintaan, metallisen grillitikun työntämiseen pistorasiaan. Tarkoituksena on ollut saada kohderyhmä ajattelemaan kampanjoitavaa asiaa eri näkökulmasta kuin tavanomaisissa huumeiden vastaisissa kampanjoissa.

Mainoksen kohderyhmänä ovat olleet yli 15-vuotiaat, joiden voidaan olettaa olevan tietoisia mainoksessa kuvatun toiminnan, grillitikun pistorasiaan työntämisen, vaarallisuudesta. Mainoksen ovat kuitenkin saattaneet nähdä myös pienet lapset, joiden tietoisuus toiminnan vaarallisuudesta ei ole samaa tasoa kuin aikuisilla. Pienet lapset eivät kykene ymmärtämään mainoksen sanomaa ja saattavat joutua vaarallisiin tilanteisiin matkiessaan mainoksessa esitettyä tilannetta.

Mainoksessa voidaan osoittaa yhteiskunnallinen tavoite huumeiden vastaisessa työssä, mutta tavoite ei tule mainoksen tekstistäkään sillä tavalla esille, että sitä voitaisiin pitää perussääntöjen 13 artiklan mukaisena kasvatuksellisena syynä. Mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo ottaen erityisesti huomioon mainoksen kuvitus ja otsikko, että mainos ei ole tältä osin mainonnan perussääntöjen 13 artiklan mukainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, kehitysjohtaja Jari Jussila ja varatuomari, OTL Paavo Nikula.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri