Pyydä lausuntoa

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto antaa lausuntoja siitä, onko markkinointi hyvän tavan mukaista tai onko se tunnistettavissa markkinoinniksi. Neuvosto soveltaa Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisääntöjä ja sen omia hyvää markkinointitapaa koskevia periaatteita.

Yksilöi lausuntopyynnössäsi, mistä pyydät lausuntoa ja liitä mainos lausuntopyynnön oheen. Lisäksi edellytämme perustelemaan lausuntopyynnön. Yhdellä lausuntopyynnöllä voi pyytää lausuntoa vain yhden yrityksen markkinoinnista.

Ota huomioon, ettei neuvostolla ole toimivaltaa käsitellä esimerkiksi harhaanjohtavaa markkinointia, poliittista mainontaa tai toimituksellista aineistoa.

Yksityishenkilölle lausuntopyyntö on maksuton. Muun kuin yksityishenkilön pyytämän lausunnon hinta on 2 415 euroa.

Ennakkolausunnon hinta on 1 350 euroa. Löydät lisätietoa ennakkolausunnon pyytämisestä täältä.

Henkilötietosi

Lausunnonpyytäjän nimi ei ilmene annetusta lausunnosta. Markkinoijalle ja muille mahdollisille asianosaisille välitetään lausunnonpyytäjän nimi, mutta ei hänen yhteystietojaan.

Lausuntopyyntö talletetaan neuvoston lausuntopyyntöjen käsittelyjärjestelmään. Tehdessäsi lausuntopyynnön hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn. Henkilötietosi ovat tarpeen, jotta neuvosto voi olla sinuun yhteydessä asian käsittelyyn liittyen.

Pyydä lausuntoa