Tietoa neuvostosta

Mikä on mainonnan eettinen neuvosto?

Mainonnan eettinen neuvosto on markkinoinnin alan itsesääntelytoimielin, jonka tehtävä on antaa lausuntoja siitä, onko markkinointi tai esimerkiksi yksittäinen mainos hyvän tavan mukainen. Hyvän tavan mukaisuutta arvioidaan aina tapauskohtaisesti: esimerkiksi se, millaisia tehokeinoja mainoksessa on käytetty tai onko mainos ollut julkisessa tilassa, voi vaikuttaa mainoksen arviointiin.

Neuvoston toiminnasta vastaavat Keskuskauppakamari ja Mainonnan neuvottelukunta (MNK), joka edustaa alan järjestöjä. Mainonnan eettinen neuvosto on toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton.

Neuvosto on osa kansainvälistä markkinoinnin itsesääntelyverkostoa, jonka kattojärjestönä toimii EASA (European Advertising Standards Alliance). Neuvosto voi käsitellä myös valtion rajat ylittäviä lausuntopyyntöjä tiettyjen edellytysten mukaan.

Neuvoston toimivalta

Neuvoston tehtävänä ei ole lausua siitä, onko markkinointi lainvastaista. Tästä syystä neuvosto ei anna lausuntoa esimerkiksi markkinoinnissa esitettyjen väitteiden totuudenmukaisuudesta eikä harhaanjohtavuudesta. Neuvosto ei myöskään ota kantaa poliittisen tai uskonnollisen mainonnan sisältöön taikka markkinoinnin hyvän maun mukaisuuteen.

Neuvoston toiminta

Mainonnan eettinen neuvosto kokoontuu noin kahdeksan kertaa vuodessa. Ennakkolausuntopyyntöä varten neuvosto kokoontuu nopealla aikataululla.

Neuvoston jäsenet löydät täältä.

Mainonnan eettisen neuvoston säännöissä on sen tehtävää, kokoonpanoa ja menettelytapoja koskevat säännökset. Markkinointia arvioidessaan neuvosto soveltaa Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisääntöjä.

Yhteystiedot

Mainonnan eettinen neuvosto
Keskuskauppakamari
PL 1000
00101 Helsinki
Puh. 09 4242 6200
Sähköpostiosoite: men@chamber.fi

Median edustajat voivat ilmoittaa sähköpostiosoitteensa mainonnan eettiselle neuvostolle osoitteeseen men@chamber.fi, jolloin neuvosto lähettää antamansa uusimmat lausunnot tiedoksenne ilman eri pyyntöä.