MEN lausunto 5/2011 Sisleyn mainoskuvastosta ja ulkomainoksesta

Lausunto:
MEN 5/2011
Markkinoija:
Sisley
Media:
ulkomainos / mainos myymälässä
muu
Päätös:
vapauttava
huomautus

Mainonnan eettinen neuvosto

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO 3.3.2011

Lausunto: MEN 5/2011
Mainostaja: Sisley
Päätös: Huomautus mainoskuvaston osalta, vapauttava lausunto ulkomainoksen osalta

LAUSUNTO SISLEYN MAINOSKUVASTOSTA JA ULKOMAINOKSESTA

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyyntöjä yksityishenkilöiltä Sisleyn syksyn 2010 mainoksista. Mainoksia on ollut ulkomainoksia bussipysäkeillä, mainoskuvia mainostajan liikkeissä ja verkkosivuilla sekä mainoskuvasto. Lausunnon pyytäjien käsityksen mukaan mainoksissa markkinoidaan vaatteita nuorille pornografian keinoin.

Mainokset

Mainoskuvaston mainoskuvissa esiintyy nuoria tyttöjä ja poikia. Yksi mainoskuvaston kuvista on ollut myös ulkomainoksena. Kyseisessä mainoskuvassa minihameeseen pukeutunut tyttö esiintyy myymälän vihannesosastolla kesäkurpitsa kädessään.

Vastineet

Sisley (mainostaja):

Mainostaja ei ole antanut neuvostolle pyydettyä vastinetta.

JCDecaux Finland Oy (ulkomainosyhtiö):

Ulkomainosyhtiö katsoo, että Sisleyn syksyn 2010 ulkomainonta ei riko mainonnalle asetettuja lakeja ja asetuksia.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 2 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa. Perussääntöjen 4 artiklan mukaan markkinoinnissa ei saa sallia syrjintää, joka perustuu esimerkiksi etniseen tai kansalliseen alkuperään, uskontoon, sukupuoleen, ikään, vammaisuuteen tai seksuaaliseen suuntautumiseen. Perussääntöjen 18 artiklan mukaan lapsille tai nuorille kohdistetussa tai heitä esittävässä markkinoinnissa on noudatettava erityistä huolellisuutta. Tällaisessa viestinnässä tulee kunnioittaa myönteistä asennetta, käyttäytymistä ja elämäntapaa.

Perussääntöjen 23 artiklan mukaan markkinointimateriaalia julkaisevien tai sitä välittävien kustantajien, muiden viestintäalan yritysten ja vastaajien toimijoiden on noudatettava asianmukaista huolellisuutta, kun ne hyväksyvät markkinoinnin ja julkaisevat sen. Perussäännöt koskevat kaikkia markkinoinnin muotoja ja sisältöä. Perussääntöjä sovelletaan myös sellaiseen markkinointiaineistoon, joka ei ole markkinoijan itsensä laatima, kuten suositukset, lausunnot sekä kuva- ja ääniesitykset. Perussääntöjen vastaista menettelyä ei siten voi perustella sillä, että markkinoinnin sisältö tai muoto on kokonaan tai osittain muiden laatima.

Mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden 1 kohdan mukaan mainos on hyvän markkinointitavan vastainen, jos naista tai miestä käytetään seksiobjektina tai asiattomasti katseenvangitsijana eikä sillä ole mainostettavan tuotteen tai palvelun kanssa mitään tekemistä tai jos mainoksessa on seksuaalisia vihjailuja tahi lupauksia, joilla ei ole mainostettavan tuotteen tai palvelun kanssa mitään tekemistä.

Mainostaja mainostaa vaatteita, joiden kohderyhmä mainosmateriaalin perusteella on erityisesti nuoret henkilöt. Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että useat painetun mainoskuvaston kuvista ovat luonteeltaan enemmän pornografisia kuin yksittäisiä tuotteita markkinoivia, mitä toteutustapaa ei nuorille vaatteita mainostettaessa voida pitää hyvän tavan mukaisena. Ulkomainoksena julkaistu mainos on yksi mainoskuvaston kuvista. Ulkomainos ei kuitenkaan ole sellainen, että sen voitaisiin katsoa olevan hyvän tavan vastainen.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainoskuvasto on ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 2, 4 ja 18 artiklan sekä mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden 1 kohdan vastainen. Mainoskuvasto on siten hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist, varatuomari Pirkko Mäkinen ja apulaisjohtaja Petra Wikström.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri