MEN lausunto 5/2006 Muu hyvän tavan vastaisuus

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO
KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 5/2006
Mainostaja: Betsson.fi
Mainostettava tuote: Peliportaali
Mainos: Internet-sivustolla julkaistu mainos
Annettu: Helsinki, 12.5.2006

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajalta Internet-sivustolla julkaistusta kuolinilmoituksen muotoon puetusta mainoksesta. Kuluttajan käsityksen mukaan on epäeettistä, että mainos muistuttaa kuolinilmoitusta.

Mainostaja on antanut neuvostolle 4.5.2006 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaalit liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainosten sisältö

Mainostaja on toimittanut neuvostolle kaksi Internetissä julkaistua mainoskuvaa, banneria. Mainosten tekstin asettelu muistuttaa kuolinilmoitusta. Mainoskuvassa on pelikorttien risti-merkki, henkilön nimi, syntymä- ja kuolinaika sekä muistolause.

Toisessa mainoksessa ”kuolleen” henkilön nimi on Tarmo Santeri Tiainen. Muistolausetekstinä on ”Yksi on joukosta poissa, kaikuu pakkasi plärinä vaaroissa, soissa.” Muistolauseen alla on teksti ”Sanattomasti ikävöiden Kainuun metsurien sököporukka” ja sen alla on teksti ”Osaa ottaen BETSSON.FI Ilmaista ja vaaratonta online –pokeria.”

Toisessa mainoksessa, jossa ”kuolleen” henkilön nimi on Sergei Vasili Kasparov, on muistolause ”Kestit sodan, kylmän, jään muttet pöytää väärää.” ja tämän alla tekstit ”Toveriaan muistaen Bratvan Korttiporukka, Osaa ottaen BETSSON.FI Ilmaista ja vaaratonta online –pokeria.”

Vastine

Mainoksessa mainostetaan pokeriin keskittynyttä mainosrahoitteista peliportaalia. Mainostaja ei peri pelaajilta vastiketta. Koska pelaaminen on ilmaista, pelaaminen sivustolla on mainostajan mukaan arpajaislain mukaan laillista, ja siten palvelua saa myös mainostaa.

Pokerin pelaaminen on vahva elämys, ja se synnyttää monenlaisia tarinoita. Myös virtuaalimaailmaan on syntynyt pokeriporukoita, samaan tapaan kuin ennen vanhaan esimerkiksi työmaaparakkeihin tai Suomen rintamalinjan juoksuhautoihin. Pokeriporukat syventävät ihmisten välistä yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Mainoksissa on haluttu tuoda esiin lämpöä ja kaipuuta, jota pitkäaikaisen pokerikaverin poismeno aiheuttaa. Mainostaja ei ole halunnut loukata mitään uskontokuntaa, minkä vuoksi bannereissa ei ole uskonnollisia merkkejä. Mainokset eivät ole kuolinilmoituksia, vaan muistokirjoituksia. Pokeriporukat kestävät usein läpi ihmiselämän. Niitä ja niiden jäseniä muistellaan lämmöllä ja usein myös lempeällä hirtehishuumorilla. Kysymyksessä olevissa mainoksissa on haluttu välittää tämä tunnetila.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainoksissa mainostetaan mainosrahoitteista Internet-tietoverkossa julkaistavaa peliportaalia, jossa kuluttavat voivat pelata pokeria vastikkeetta.

Arpajaislaki (1047/2001) sisältää rahapelitoimintaa koskevia säännöksiä. Mainonnan eettinen neuvosto ei sääntöjensä nojalla voi antaa lausuntoja siitä, onko mainonta lain vastaista. Mainonnan eettisen neuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja siitä, onko mainontaa pidettävä eettisesti hyväksyttävänä ottaen huomioon Kansainvälisen kauppakamarin mainonnan kansainväliset perussäännöt ja muut niihin rinnastettavat säännöt.

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 1 artiklan mukaan mainonnan on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudellista. Perussääntöjen 2 artiklan mukaan mainos ei saa sisältää hyvän tavan vastaista lausumaa tai kuvallista esitystä. Perussääntöjen 12 artiklan mukaan mainoksen on oltava esitystavasta ja mainosvälineestä riippumatta selvästi tunnistettavissa mainokseksi.

Humoristiseksi tarkoitetuista mainoksista saatava yleisvaikutelma muistuttaa kuolinilmoitusta. Mainoksissa ei kuitenkaan ole käytetty uskonnollisia tunnuksia. Sen sijaan mainoksissa on käytetty pelikorteista tuttua ristin merkkiä. Tästä merkistä, ”muistolauseista”, mainoksen alaosaan sijoitetusta mainostajan tunnuksesta ja ilmaisusta ”Ilmaista ja vaaratonta online –pokeria” ilmenee selvästi, että kysymyksessä on kaupallinen mainos. Mainoksia kokonaisuutena arvioiden mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainokset eivät ole hyvän markkinointitavan vastaisia. Mainoksia arvioitaessa on kiinnitetty huomiota myös siihen, että ne on julkaistu Internet-sivustolla eikä sanomalehdissä, joissa kuolinilmoituksia tavanomaisesti julkaistaan.

Mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainokset eivät ole mainonnan kansainvälisten perussääntöjen vastaisia.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, kehitysjohtaja Jari Jussila, Jari Kostamo, varatuomari, OTL Paavo Nikula ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri