MEN lausunto 4/2003

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO
KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 4/2003
Mainostaja: Oy Sinebrychoff Ab
Mainostettava tuote: Carlsberg-olut
Mainos: TV-mainos
Annettu: Helsinki, 28.3.2003

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut 3.2.2003 lausuntopyynnön kuluttajalta Carlsberg-oluen televisiomainoksesta. Kuluttajan mielestä mainos kannustaa vastuuttomaan käyttäytymiseen ja huonoon rinnekulttuuriin.

Oy Sinebrychoff Ab (mainostaja) on antanut neuvostolle 27.2.2003 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Televisiomainoksessa kolme laskettelijaa ovat nousemassa tuolihissillä ylös rinnettä. Miehet näkevät näyttävän Carlsberg-mainoksen rinneravintolan katolla. Miehistä yksi, joka on tunnettu ranskalainen alppihiihdon maailmanmestari Luc Alphand, ehdottaa muille: ”Last man down pays the beer!”. Miehet hyppäävät tuolihissistä pois kesken nousun ja laskevat kilpaa syöksylaskua kohti rinneravintolaa törmäten matkalla sivulliseen henkilöön ja vetäen tämän mukaansa. Miehet laskevat suoraan rinneravintolaan, jossa heille tuodaan Carlsberg-oluttuopit. Tarjoilijan kysyessä miehiltä, kuka maksaa oluet, Alphand sanoo: ”He pays”, osoittaen mukaan vedettyä sivullista henkilöä, joka juuri syöksyy rinneravintolaan pulkassaan. Alphand kehottaa tarjoilijaa antamaan myös tälle miehelle oluen. Mainoksen lopussa ruudussa näkyy teksti: ”Carlsberg probably the best after-ski in the world”.

Vastine

Vastineen mukaan mainosta suunniteltaessa on kuultu hiihtoturvallisuuden asiantuntijoita ja Ranskan rinnevalvojia. Nämä ovat pitäneet mainoksen käsikirjoitusta ja toteutusta fiktiivisenä, minkä vuoksi he eivät ole katsoneet mainoksen olevan ongelmallinen.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 1 artiklan mukaan mainonnan on oltava lain ja hyvän tavan mukaista. Jokaista mainosta laadittaessa on pidettävä mielessä mainonnan yhteiskunnallinen vastuu. Perussääntöjen 4 artiklan 3 kohdan mukaan mainoksessa ei saa rohkaista laittomaan tai muutoin moitittavaan käyttäytymiseen. Perussääntöjen 13 artiklan mukaan mainos ei saa sisältää kuvallista esitystä tai muuta kuvausta vaarallisesta toiminnasta tai tilanteesta, jossa turvallisuuteen liittyvät seikat laiminlyödään.

Mainoksessa esiintyvät henkilöt hyppäävät korkealla kulkevasta tuolihissistä kesken matkan ja syöksylaskevat rinnettä kohti rinneravintolaa törmäten laskunsa aikana rinnevalvojaan. Mainos osoittaa piittaamattomuutta omasta ja muiden turvallisuudesta. Mainonnan eettinen neuvosto kuitenkin toteaa, että mainoksen tapahtumat on kuvattu tyylillisesti siinä määrin liioittelevasti, ettei katsoja miellä niitä todellisiksi.

Mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei mainos ole mainonnan kansainvälisten perussääntöjen vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, toimitusjohtaja Jari Kostamo, varatuomari, OTL Paavo Nikula ja päätoimittaja Tapani Ruokanen.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri