MEN lausunto 3/2006 Sukupuolten välinen tasa-arvo

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO

KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 3/2006
Mainostaja: Teknologföreningen
Mainostettava tuote: Viihdetilaisuus
Mainos: Mainosesite
Annettu: Helsinki, 12.5.2006

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajalta esitteestä, jossa mainostetaan opiskelijoiden discoiltaa. Kuluttajan käsityksen mukaan naisvartaloa käytetään mainoksessa huomion herättämiskeinona sopimattomalla tavalla.

Mainostaja on antanut neuvostolle 4.4.2006 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Kysymyksessä on opiskelijaravintolan pöydille jaettu mainos, jossa on teksti ”80’s Rairairai –Party Tervetuloa Täffälle lauantaina 11.3, TF Disco 11. Maaliskuuta klo 21 - 04 happy hour: 21-22:30”. Mainoksessa on kuva vähäpukeisesta naisesta, joka pitää kädessään lappua, jossa on teksti ”Nähdään Täffällä!!”

Vastine

Humoristisessa mainoksessa mainostetaan opiskelijoille tarkoitettua TF Discoa, jonka järjestää teknillisen korkeakoulun ruotsinkielinen Teknologföreningen. Mainoskuvan naista on osittain käytetty katseenvangitsijana, mutta häntä ei esitetä alentavalla, väheksyvällä tai halventavalla tavalla. Mainos ei myöskään vahvista kaavamaisia roolikäsityksiä naisista.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 4 artiklan 1 kohdan mukaan mainoksessa ei saa suvaita sukupuoleen perustuvaa syrjintää.

Mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden 2 kohdan mukaan mainos on hyvän markkinointitavan vastainen, jos naista tai miestä käytetään katseenvangitsijana tai seksiobjektina ja sukupuolta käytetään alentavalla, väheksyvällä tai halventavalla tavalla, tai jos naista tai miestä käytetään seksiobjektina tai asiattomasti katseenvangitsijana eikä sillä ole mainostettavan tuotteen tai palvelun kanssa mitään tekemistä.

Mainoksessa mainostetaan opiskelijoiden viihdetilaisuutta. Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainoksessa on käytetty vähäpukeista naista katseenvangitsijana ilman asiallista yhteyttä mainostettavaan tuotteeseen. Mainoksen loukkaavuutta vähentää se, ettei mainos ole ollut esillä muualla kuin opiskelijaravintolassa. Tästä lieventävästä seikasta huolimatta mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos on mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 4 artiklan 1 kohdan sekä mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden 2 kohdan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, kehitysjohtaja Jari Jussila, Jari Kostamo, varatuomari, OTL Paavo Nikula ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri