MEN lausunto 26/2009 Kampanjan hyvän tavan mukaisuuden arvioiminen

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO

KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 26/2009
Kampanjan toteuttaja: Oulun seurakuntayhtymä
Asia: Kampanjan hyvän tavan mukaisuuden arvioiminen
Annettu: Helsinki, 2.11.2009
Päätös: Vapauttava lausunto

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajalta kirkon Elossa.fi –kampanjan kirkkovene-logosta. Lausunnon pyytäjän mukaan kaksimielisen kuvan käyttö on naisia halventavaa.

Kampanjan tunnusmerkit

Kampanjassa käytetään ilmaisua ”elossa.fi” ja sen yläpuolella on tyylitelty kuva kirkkoveneestä.

Vastine

Oulun evankelisluterilaisessa seurakuntayhtymässä toteutetaan kolmivuotista projektia, jonka päätavoitteena on muuttaa nuorten aikuisten suhtautumista kirkkoon siten, että kirkosta eroaminen kääntyy laskuun. Projektiin kuuluu nuorille aikuisille suunnattu Elossa.fi –internetsivusto, jonka tunnuksena käytetään kirkkovene-logoa. Sivustoa mainostetaan 18-35 –vuotiaille, jotka osallistuvat kirkon toimintaan satunnaisesti tai jotka eivät osallistu kirkon toimintaan lainkaan.

Tunnuksen kuva on moderni, pelkistetty kuva entisaikojen kirkkoveneestä. Vene/laiva on tuttu kristillinen symboli. Kuvan käyttö mainoksessa ei ole naisia halventavaa vain sillä perusteella, että yksittäiset ihmiset kaksimielisesti näkevät mainoksessa jotain muuta kuin kirkkoveneen. Kuva ei halvenna tai väheksy ketään.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Tapauksessa on kysymys kampanjasta ja siinä käytetystä kuvasta, joka on Oulun seurakuntayh-tymän nuorille aikuisille suunnatun Ilme-projektin internetsivuston tunnus. Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että kampanja ei ole hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, päätoimittaja Lauri Kontro, varatuomari Pirkko Mäkinen ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila

puheenjohtaja

Paula Paloranta

sihteeri

Katso kampanjakuva tästä (PDF, 533 Kt)