MEN lausunto 20/2007 Lapsille ja nuorille kohdistettu mainos

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO

KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 20/2007
Mainostaja: Vitala’s Finland Oy
Mainos: Internetissä julkaistu banneri-mainos
Annettu: Helsinki, 18.12.2007

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajalta internetissä irc-galleriassa julkaistusta monivitamiinivalmisteen mainoksesta. Lausunnon pyytäjän käsityksen mukaan mainoksesta saa kuvan, jonka mukaan ei tarvitse syödä ruokaa, koska nälkä lähtee vitamiinivalmistetta syömällä. Mainoksen sijainti nuorten suosimalla sivustolla on huolestuttavaa, koska nuorten tyttöjen omakuva on yleisesti vääristynyt.

Mainostaja on antanut neuvostolle 31.10.2007 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Ensimmäisessä mainoskuvassa on teksti ”< jared93 > onksteil mitääsafkaa? enno syöny ; (”. Toisessa mainoskuvassa on teksti ”< powergirl > en tiiä, en oo kattonu ku ei oo nälkä…” Mainoksissa tekstien alapuolella on kaksi monivitamiinivalmistepurkin kuvaa, valmisteen nimi ja tekstit ”uutuus” ja ”klikkaa tästä”.

Vastine

Mainosten tavoitteena on mainostaa nuorten omalla kielityylillä uutta More-monivitamiinivalmistetta, joka on tarpeellinen täydentämään nuoren omaa ruokavaliota. Mainosten tavoitteena ei ole viestiä käsitystä, jonka mukaan vain syömällä More-valmisteita nälkä lähtee eikä muuta tarvitse syödä. Mahdollisten harhakäsitysten välttämiseksi mainostaja on muuttanut mainosten sanomaa viittaamaan suoraan monivitamiinivalmisteeseen.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 14 artiklan mukaan mainos ei saa sisältää lausumaa eikä kuvallista esitystä, jolla saattaisi olla vahingollisia vaikutuksia lapsen tai nuoren henkiseen, moraaliseen tai fyysiseen tilaan. Erityisen huolellisesti on varmistauduttava siitä, ettei mainonta johda lasta tai nuorta harhaan mainostetun tuotteen koosta, arvosta, ominaisuuksista, kestävyydestä tai toimivuudesta.

Mainoksessa mainostetaan ruokavaliota täydentävää monivitamiinivalmistetta. Mainostaja on myöhemmin muuttanut mainontaansa. Tämä seikka ei kuitenkaan vaikuta lausuntopyynnön kohteena olevan mainoksen arviointiin.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainostajan on kiinnitettävä erityistä huomiota markkinointiin, joka kohdistetaan lapsille ja nuorille. Mainoksesta saattaa saada sellaisen kuvan, että mainostettava tuote soveltuu aterioiden korvikkeeksi. Mainos on julkaistu nuorten suosimalla internetsivustolla.Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos on mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 14 artiklan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, päätoimittaja Lauri Kontro, varatuomari Pirkko Mäkinen, tutkimuspäällikkö Sirpa Tallqvist ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila

puheenjohtaja

Paula Paloranta

sihteeri