MEN lausunto 20/2004

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO
KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 20/2004
Mainostaja: Oy Nordisk Film Ab
Mainostettava tuote: PlayStation 2 –peli
Mainos: Lehtimainos
Annettu: Helsinki, 12.11.2004

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajilta sanomalehtimainoksesta, jossa mainostetaan PlayStation 2 –peliä. Kuluttajien mielestä mainos on naamioitu vaalimainokseksi ja sen teksti on hyvien tapojen vastainen, kun mainoksen kohderyhmänä ovat pienet lapset.

Mainostaja on antanut neuvostolle vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Mainoksen kuvituksena on käytetty poseeraavaa jakkupukuista naista. Mainoksessa on teksti ”Ydinase jokaiseen kotiin.” Tekstin alapuolella on ympyrän sisäpuolella numero 15. Sen alla on teksti ”Uusien toinen toistaan järjettömämpien aseiden lukumäärä uudessa Ratchet & Clank 3:ssa.” Mainoksen vasemmassa alakulmassa on pelin logo ja pelin julkaisuajankohta. Mainoksen oikeassa alakulmassa on PlayStation 2 –logo.

Vastine

Mainostajan mukaan vaalimainontaa ironisoivalla mainoksella markkinoidaan PlayStation 2 –peliä. Mainoslauseet ovat poliittisesti yliampuvia, mahdottomia ja ne liittyvät markkinoitavaan tuotteeseen. Esitetty numero liittyy pelin toimintoihin tai pelaajien lukumäärään. Mainostajan mukaan mainoksessa on selkeästi tuotu esiin se, että kysymyksessä on pelimainos: siinä on pelin logo, pelin julkaisuajankohta ja PlayStation 2 –logo. Markkinoitava tuote on suunnattu 15 – 35 -vuotiaille. Mainos on julkaistu Ilta-Sanomissa, Helsingin Sanomien NYT –liitteessä ja Metro-lehdessä.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 1 artiklan mukaan mainonnan on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudellista. Jokaista mainosta laadittaessa on pidettävä mielessä mainonnan yhteiskunnallinen vastuu ja noudatettava liike-elämässä yleisesti hyväksyttyjä rehellisen kilpailun periaatteita. Mainos ei saa heikentää yleisön luottamusta mainontaan. Perussääntöjen 2 artiklan mukaan mainos ei saa sisältää hyvän tavan vastaista lausumaa tai kuvallista esitystä. Perussääntöjen 4 artiklan 2 kohdan mukaan mainoksessa ei saa ilman perusteltua syytä käyttää hyväksi pelkoa. Perussääntöjen 12 artiklan mukaan mainoksen on oltava esitystavasta ja mainosvälineestä riippumatta selvästi tunnistettavissa mainokseksi.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainoksella markkinoidaan 15 – 35 –vuotiaille suunnattua peliä. Mainos on julkaistu aikuisille suunnatuissa medioissa. Mainoksesta saatava kokonaisvaikutelma on vaalimainoksen kaltainen. Mainoslause ”Ydinase jokaiseen kotiin” on kuitenkin siinä määrin yliampuva, että katsoja ymmärtää sen sävyn. Mainoslause ja mainoksessa esitetty numero 15 ovat yhteydessä markkinoitavan pelin ominaisuuksiin.

Mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei mainos ole mainonnan kansainvälisten perussääntöjen vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, kehitysjohtaja Jari Jussila, toimitusjohtaja Jari Kostamo, viestintäpäällikkö Tuula Laitinen, varatuomari, OTL Paavo Nikula, päätoimittaja Tapani Ruokanen ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri