MEN lausunto 18/2008 Muu hyvän tavan vastaisuus ja lapsille suunnattu mainonta

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO

KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 18/2008
Mainostaja: MTV Oy
Mainos: Tv-mainos
Annettu: Helsinki, 9.5.2008
Päätös: Huomautus

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajalta Rakkauden ammattilaiset -televisiosarjan tv-mainoksesta. Kuluttajan käsityksen mukaan mainos ei ole sopiva esitettäväksi Amazing Race -nimisen perheohjelman yhteydessä. Ohjelmaa on luonnehdittu ”Family Editioniksi”. Mainoksessa kuvataan ohjelman sisältöä, joka kertoo prostituoitujen naisten elämästä. Perheohjelman yhteyteen sijoitettuna mainos altistaa lapset aineistolla, joka ei ole heille sopivaa.

Mainostaja on antanut neuvostolle 29.4.2008 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Mainos sisältää otteita Rakkauden ammattilaiset -ohjelmasta, joka kuvaa prostituoitujen elämää.

Vastine

Viestintävirasto ja Suomen isoimmat kanavat ovat sopineet, että niin sanotut K-15 kategoriaan kuuluvat ohjelmat sijoitetaan esitettäviksi klo 21 jälkeen. Samoin näihin ohjelmiin liittyvä ennakkomainonta kuuluu sijoittaa vasta klo 21 jälkeen. Rakkauden ammattilaiset -sarjassa esitetään paikoitellen paljasta pintaa, mutta sarja ei ole pornografinen. Sarjan ennakkomainos on tehty sarjasisältöä lievemmäksi ja siinä kuvataan ohjelmaa tyylikkäällä ja siistillä tavalla olematta kuitenkaan harhaanjohtava itse sarjan sisältöön nähden. Mainostaja on toiminut mainoksen sijoitusten suhteen täysin edellytetyllä tavalla.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 18 artiklan mukaan lapsille tai nuorille kohdistetussa markkinointivälineessä ei saa markkinoida heille sopimattomia tuotteita. Lapsille sopimaton aineisto tulee selvästi merkitä sellaiseksi.

Mainostettava televisio-ohjelmasarja kertoo prostituoitujen elämästä. Kyseisen televisio-ohjelman ikäraja on K-15. Mainos kuvastaa mainostettavan sarjan sisältöä eikä mainos siis sinänsä ole moitittava kello 21 jälkeen esitettynä.

Mainonnan eettiselle neuvostolle esitetyn selvityksen mukaan mainosta on kuitenkin esitetty muun muassa perheohjelman ”Amazing Race, Family edition” mainostauoilla, joka ohjelma on myös lapsia kiinnostava. Seksuaalisen sisältönsä vuoksi mainos on lapsille sopimaton.

Mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos on markkinoinnin perussääntöjen 18 artiklan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, päätoimittaja Lauri Kontro, varatuomari Päivi Romanov, toimitusjohtaja Mika Sarimo ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila

puheenjohtaja

Paula Paloranta

sihteeri