MEN lausunto 16/2012 Huippukiva.fi -sivuston radiomainoksista

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO             4.9.2012

Lausunto: MEN 16/2012
Mainostaja: Huippukiva
Media: Radiomainos Radio Suomi Pop  -kanavalla, Metroradio Finland Oy
Päätös: Huomautus

LAUSUNTO HUIPPUKIVA.FI -SIVUSTON RADIOMAINOKSISTA

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä radio-mainoksista, joissa mainostetaan huippukiva.fi-sivustoa. Mainokset ovat lausunnon pyytäjän käsityksen mukaan hyvän tavan vastaisia, koska aikuisten erotiikkatuotteita on mainostettu keskellä päivää. Mainosten toistuvuus ja esittämisajat ovat olleet omiaan tavoittamaan lapsikuuntelijoita ja herättämään kiinnostusta lapsissa. Huippukiva.fi on nimenä erittäin houkutteleva ja jää helposti mieleen. Useasti toistuvien piip-sanojen tavoitteena on tehdä mainoksesta humoristinen, hauska, salaperäinen ja siten hyvin kiinnostava. Lisäksi mainoksessa luvataan houkuttelevasti ja epäselvästi ilmainen tekopiip uusille asiakkaille.

Mainokset

Ensimmäisessä mainoksessa miesääni sanoo ”Huippukiva.fi esittää aikuisille. Alkuun upea hieromasau…piip, siis huikean mukava tekopil…piip. Hei mitä toi piippaus nyt on? Huippukiva.fi esittää. Mahtava jelly jort…piip. Eihän tää nyt oo totta. Jelly jortik…piip, keino vagi…piip, käsiraud…piip, no verkkosukkanauh…piip. Lopetetaan nyt tää vi**n piipitys ja mennään loppulainiin. Tervetuloa aikuisten nautinnon maailmaan. Huippukiva.fi.”.

Toisessa mainoksessa miesääni sanoo ”Huippukiva.fi uudelle asiakkaalle ilmainen tekope…piip. Jaha taas. Siis tekope…piip. Huippukiva.fi.”.

Mainostajan lausuma

Mainostaja on mainostanut erotiikkavälineitä myyvää nettikauppaa radiossa. Kaupassa myydään laillisesti erotiikkavälineitä eli myös niiden markkinointi on lähtökohtaisesti sallittua. Mainostaja ei myy K18-erotiikkaviihdettä. Kaikkien mainostajan tuotteiden myynti myös alaikäisille on sallittua. Mainostaja myy muun muassa ehkäisyvälineitä. Mainostaja toivoo voivansa auttaa nuorten kehittymisessä varmaan itsetuntemukseen ilman syyllisyyden lastia.

Radiokanava Suomipop ei ole lapsille ja nuorille kohdistettu media. Myöskään se seikka, että lapsi tai nuori saattaa kuunnella kanavaa satunnaisesti, ei tee siitä lapsille ja nuorille suunnattua markkinointivälinettä. Kanava on musiikin ja ohjelmasisältönsä puolesta aikuisten media. 18 artikla ei kiellä sopimattomienkaan tuotteiden mainontaa markkinointivälineessä, joka ainoastaan saattaa tavoittaa tai tavoittaa lapsia ja nuoria. Mainoksen ajot on ajoitettu siten, että mainos tavoittaisi mahdollisimman vähän lapsia eli pois rajattuja aikoja ovat meno- ja tulomatkat työhön (autokuuntelu). Päivällä lapset ovat koulussa, eivätkä voi kuulla mainoksia.

Mainoksessa sanotaan selkeästi ”…esittää aikuisille…Tervetuloa aikuisten nautinnon maailmaan.”. Mainoksen sanat ovat sellaisia, että lapset tuskin tuntevat niitä. Tietämättä sanoja niitä voi myöskään mainoksesta kuulla ja liittää niihin mitään seksuaalista. Sillä seikalla, että mainoksessa on nettiosoite, ei ole merkitystä. Mainoksesta on ilmettävä kenen lukuun markkinoidaan.

Median lausuma

Radio Suomipopin mukaan mainokset eivät sisällä seksuaalista sisältöä, eivätkä täten ole hyvän tavan vastaisia. Tästä huolimatta toimialan sensitiivisyydestä johtuen Radio Suomupop on päättänyt soveltaa mainosten esittämiseen 15.12.2009 päivättyä ohjeistusta, jonka mukaan kyseisiä spotteja ei ole ajettu aamuissa eikä iltapäivissä, vaan aikoina jolloin asemalla on vähiten alaikäisiä kuuntelijoita.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista. Perussääntöjen 2 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa. Perussääntöjen 18 artiklan mukaan lapsille tai nuorille kohdistetussa markkinointivälineessä ei saa markkinoida heille sopimattomia tuotteita.

Radio Suomipopilla esitetyissä mainoksissa mainostetaan erotiikkatuotteita tarjoavaa verkkokauppaa aikuisille. Esitetyn selvityksen mukaan mainoksia on esitetty pääasiassa aamupäivällä, iltapäivällä ja alkuillasta. Mainoksia on esitetty kysymyksessä olevalla radiokanavalla yleensä klo 9.55 alkaen, josta lähtien niitä on esitetty päivittäin 13 - 16 kertaa aina klo 21 asti. Tiheimmillään mainoksia on esitetty 20 minuutin välein.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että erotiikkatuotteiden myynti on sallittua, minkä vuoksi niiden markkinointi sinänsä on sallittua.

Mainonnan eettisen neuvoston vakiintuneen ratkaisukäytännön (esim. MEN 31/2009) mukaan mainos on kuitenkin hyvän tavan vastainen, jos se seksuaalisen sisältönsä vuoksi on lapsille sopimaton ja sitä esitetään ennen klo 21. Esitetyn selvityksen mukaan mainoksia on esitetty radiokanavilla päiväsaikaan, jolloin myös lapset ovat voineet kuulla mainokset. Mainosten esitystapa on lapsia kiinnostava ja kiinnostavuutta on tehostanut se seikka, että mainoksia on toistettu tiheään tahtiin. Asiassa ei ole merkitystä sillä, että Radio Suomiopop on aikuisille suunnattu radiokanava.

Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että, mainokset ovat ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 18 artiklan vastaisia ja siten hyvän markkinointitavan vastaisia. Mainokset ovat siten myös hyvän tavan vastaisia.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, johtaja Sirpa Juutinen, päätoimittaja Lauri Kontro, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist ja varatuomari Pirkko Mäkinen.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri