MEN lausunto 12/2008 Muu hyvän tavan vastaisuus

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO

KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto:12/2008
Mainostaja: Biohit Oyj
Mainos: Radiomainos
Annettu: Helsinki, 28.3.2008
Päätös: Vapauttava lausunto

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön radiomainoksesta, jossa mainostetaan diagnostista testiä, jolla tutkitaan ylävatsavaivoja. Lausunnon pyytäjän käsityksen mukaan mainos on tuomittava, koska mainoksessa potilasta kehotetaan hakeutumaan testiin, jonka tulosta hän ei itse pysty tulkitsemaan ja toisaalta mainoksessa puututaan lääkärin lakisääteiseen oikeuteen määrätä diagnoosi ja hoito. Lääkärille aiheutuu myös lisätyötä, kun hän joutuu vastaanotolla perustelemaan huolestuneelle potilaalle, miksi testi juuri hänen kohdallaan ei ole tarpeen tai on vastaavasti riittämätön.

Mainostaja on antanut neuvostolle 29.2.2008 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Radiomainoksessa kaksi naista keskustelee seuraavasti:

- ”Mites ne sinun ylävatsavaivat?”

- ”Kyllä ne vaan jatkuvat edelleen. Täytyy varmaankin käydä tähystyksessä.”

- ”Ei välttämättä, aluksi verikoekin riittää.”

- ”Niinkö?”

- ”Kyllä. GastroPanel verikoe.”

Mainoksen miesääni jatkaa: ”Jatkuvat ja ajoittaisetkin ylävatsavaivat saattavat huolestuttaa. GastroPanel on verikoe, jolla saadaan selkeää, yksityiskohtaista tietoa mahalaukun voinnista – ilman tähystystä tai lääkekokeiluja. GastroPanel-testeistä saat lääkärin lähetteellä myös KELA-korvauksen. Selvitä vatsavaivojesi syitä GastroPanel-tutkimuksella. On turvallisempaa pyytää tutkimusta lääkäriltäsi, kuin ilman diagnoosia yrittää eri keinoin peittää jopa vakavankin taudin oireita. Katso lisätietoa osoitteesta www.gastropanel.net ja tutkimuksen voi tilata soittamalla numeroon09-773 861.”

Vastine

GastroPanel on mainostajan kansainvälisesti markkinoima diagnostinen testipaneeli, joka on tarkoitettu ylävatsavaivojen diagnostiikkaan. Testi soveltuu atrofisen gastriitin ja helikobakteeri-infektion diagnosoimiseen sekä mahasyövän, maha- ja pohjukaissuolisyövän ja refluksitaudin riskin arvioimiseen.

Mainostajan mukaan mainos ei riko mainonnan eettisiä säännöksiä. Lääkäreillä ei Suomessa ole lausunnonpyytäjän väittämän kaltaista monopolioikeutta diagnoosin ja hoidon määräämiseen. Esimerkiksi yksityispuolella potilaan diagnosointiin ja hoitoon liittyvät kustannukset jäävät pääsääntöisesti potilaan itsensä maksettavaksi ja potilaalla on siten viimekädessä itsenäinen oikeus päättää sekä diagnoosin suorittamistavasta että hoitotoimenpiteistä. Lisäksi vastaavanlaisia testejä, jotka eivät vaadi lääkärin lähetettä, on tehty Suomessa jo vuosikymmeniä ja tullaan tekemään jatkossa yhä enenevässä määrin. Esimerkkejä tällaisista on veren rasvamittaus, verenpainemittaus, luun tiheysmittaus, sokerimittaus ja raskaustesti. GastroPanel-tutkimus kertoo potilaalle yksinkertaisesti, onko hänen vatsansa terve vai sairas ja jälkimmäisessä tapauksessa suosittelee potilasta ottamaan yhteyttä lääkäriin.

Mainostajan mukaan lausuntopyyntö koskee lähinnä itse mainostettavaa testiä, sen tarpeellisuutta ja merkitystä lääkärin työssä. Vaikka tällainen laillisuusarviointi ei kuulu mainonnan eettisen neuvoston toimivaltaan, mainostaja kuitenkin korostaa, että testi ja sen markkinointi täyttää kaikki Suomessa terveydenhoitolainsäädännön asettamat vaatimukset.

Testi on todettu tarpeelliseksi ja lääkärin työtä helpottavaksi kustannustehokkaaksi tutkimukseksi. Mainoksella ei haluta riistää lääkärin harkintaoikeutta tarpeellisista tutkimusmenetelmistä. Se, että potilaalle kerrotaan muista vaihtoehtoisista ja laillisista tutkimustavoista, ei ole epäeettistä.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa ensiksi, että se ottaa kantaa vain mainoksen eettiseen hyväksyttävyyteen. Neuvosto ei voi ottaa kantaa siihen, onko mainoksen kehotus lainvastainen.

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 1 artiklan mukaan mainonnan on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudellista. Perussääntöjen 2 artiklan mukaan mainos ei saa sisältää hyvän tavan vastaista lausumaa tai kuvallista esitystä.

Mainoksessa mainostetaan diagnostista testiä, jolla tutkitaan ylävatsavaivoja. Mainostajan mukaan tutkimus kertoo potilaalle, onko hänen vatsansa terve vai sairas ja jälkimmäisessä tapauksessa suosittelee potilasta ottamaan yhteyttä lääkäriin ja hakeutumaan jatkotutkimuksiin. Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että esitetyn selvityksen perusteella mainosta ei voida pitää hyvän tavan vastaisena mainonnan kansainvälisten perussääntöjen nojalla.

Edellä mainitulla perusteella mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos ei ole mainonnan kansainvälisten perussääntöjen vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, viestintäpäällikkö Tuula Laitinen, johtaja Jorma Miettinen, varatuomari Pirkko Mäkinen, toimitusjohtaja Mika Sarimo ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila

puheenjohtaja

Paula Paloranta

sihteeri