MEN 8/2022 Makia Clothing Oy

Lausunto:
8/2022
Markkinoija:
Makia Clothing Oy
Media:
internet
Päätös:
huomautus
Artikla:
1 artikla - Perusperiaatteet
2 artikla - Yhteiskunnallinen vastuu

Mainonnan eettinen neuvosto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Lippalakkia, jossa oli hampun lehden kuva, markkinoitiin verkkokaupassa nimellä ”Trip Cap”. Tuotteen kuva ja nimi yhdessä loivat mielikuvan huumausaineen käytöstä. Markkinointi, jossa suhtauduttiin hyväksyvästi lainvastaiseen menettelyyn, oli hyvän tavan vastaista.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Makia Clothing Oy:n Trip Cap -nimisen tuotteen markkinoinnista. Tuotetta pidetään kaupan yrityksen verkkokaupassa. Lausunnonpyytäjä katsoo, että tuotteen nimi viittaa huumeiden käyttöön samoin kuin tuotteessa oleva hampun lehden kuva. Yrityksen markkinointi on räikeän huumemyönteistä ja siten hyvän tavan vastaista. Lausunnonpyytäjä vetoaa hyvän tavan vastaisuuden osalta myös siihen, että yrityksen lippulaivamyymälän ikkunat ovat parhaillaan koristeltu Mauri Kunnas -aiheisin teippauksin ja yritys on äskettäin julkaissut Muumi-malliston. Samasta liikkeestä voi siis hankkia Muumi- ja kannabisaiheisia tuotteita.

Markkinointi

Makia Clothing Oy:n verkkokaupassa on ollut myynnissä Trip Cap -niminen lippalakki, jossa on hampun lehden kuva.

Markkinoijan vastaus

Lippalakki on verkkosivuillamme otsikon collabs alla, josta ilmenee, että kysymyksessä on HUF-brändin ja Makian yhteinen mallisto. Emme ole tehneet lippalakista erityistä ”mainosnostoa”, vaan tuote löytyy nettisivultamme, kuten muutkin tuotteemme, ja Instagramista, jossa olemme tavanomaiseen tapaan julkaisseet kuvia tuotteistamme.

Makia on lanseerannut rajoitetun vaatemalliston yhteistyössä globaalin yhdysvaltalaisen katuvaatemerkki HUF:n kanssa. Tuotteita on tuotettu 144 kappaletta.

Mallisto on rakennettu Makian vaatteita ja HUF:n graafisia elementtejä yhdistelemällä. Teemassa kohtaavat pohjoismainen ja kalifornialainen skeittikulttuuri. Hampun lehdillä on pitkä historia pop- ja katuvaatekulttuurissa. Lehti on kohtalaisen tunnettu kuva vaatetuksen piirissä. Hampunlehti-logo on ollut HUF:n käytössä brändin alkuajoista asti ja logo on hyvin tunnistettava HUF-fanien keskuudessa, minkä takia elementti on myös yhteistyömallistomme kahdessa tuotteessa. Halusimme tuoda esiin HUF:n identiteettiä ja tunnistettavuutta. Mallisto on suunnattu hyvin rajoitetusti kahteen rullalautailuliikkeeseen Suomessa oman kanavamme lisäksi. HUF-malliston suurimpana inspiraationa on ollut suunnittelijoiden fiktiivinen matka (trip) Kaliforniasta kylmään pohjoiseen, josta syntyi malliston revontulikuosi.

Yhdysvalloissa ja muutamassa Euroopan maassa huumausainelainsäädäntö on erilainen kuin Suomessa, mutta hampun lehden käyttäminen logona ei kuitenkaan ole sama asia kuin huumeiden käytön mainostaminen. Hamppu on lähtökohtaisesti monikäyttöinen ja vastuullinen raaka-aine, jota käytetään muun ohella kankaissa.

Emme ota logolla kantaa päihteiden käyttöön emmekä halua rohkaista niiden käyttöön tai muutenkaan lainvastaiseen, yksilöä tai ryhmää haittaavaan tai syrjivään toimintaan. Ymmärrämme päihteiden väärinkäytön vakavat seuraukset ja että logon käyttäminen mallistossamme on aiheuttanut tässä asiayhteydessä huolta. Olemme pahoillamme siitä. Olemme ottaneet huomioon Trip-sanan aiheuttaman mielikuvan ja muuttaneet tuotteen nimeksi HUF-cap.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisäännöt

ICC:n markkinointisääntöjen määritelmissä todetaan, että ICC:n markkinointisääntöjä sovellettaessa markkinointi tarkoittaa mainontaa ja muuta markkinointia, kuten myynninedistäminen, sponsorointi, suoramarkkinointi ja digitaalinen markkinointi. Käsitettä tulee tulkita laajasti. Se tarkoittaa viestintää, jota markkinoija itse tai joku hänen lukuunsa harjoittaa, ja jonka ensisijaisena tarkoituksena on tuotteen myynninedistäminen tai kuluttajien käyttäytymiseen vaikuttaminen mainitussa tarkoituksessa.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinoinnissa on noudatettava hyvää liiketapaa. Markkinointi ei saa heikentää yleisön luottamusta markkinointiin.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 2 artiklan mukaan markkinoinnissa ei saa hyväksyä väkivaltaa, laittomuutta tai muutoin yhteiskunnan vastaista käyttäytymistä. Markkinoinnissa ei myöskään tule yllyttää tällaiseen käyttäytymiseen.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys rullalautailijoille suunnatusta Trip Cap -nimisestä lippalakista, jota on pidetty kaupan yrityksen verkkokaupassa. Tuotteessa on hampun lehden kuva.

Lausunnonpyytäjän mukaan tuotteen markkinointi on hyvän tavan vastaista sen huumemyönteisyyden vuoksi. Markkinoijan mukaan lippalakista ei ole tehty erityistä ”mainosnostoa”. Lisäksi markkinoija katsoo, ettei hampun lehden käyttäminen logona ole sama asia kuin huumeiden käytön mainostaminen. Hamppu on raaka-aine, jota käytetään muun ohella kankaissa. Markkinoija kertoo kuitenkin ottaneensa huomioon Trip-sanan aiheuttaman mielikuvan ja muuttaneensa tuotteen nimen.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että markkinoinnilla tarkoitetaan muutakin kuin aktiivisia myynninedistämistoimia. Jo pelkkä tuotteen kaupanpitäminen verkkokaupassa on markkinointia.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että verkkokaupan sivustolla kuva lippalakista, jossa on hampun lehti, yhdistettynä sen nimeen ”Trip Cap”, luo mielikuvan huumausaineen käyttöön. Huumausaineen käyttö on rikoslain mukaan rikos. Markkinointi, jossa suhtaudutaan hyväksyvästi lainvastaiseen menettelyyn, on hyvän tavan vastaista.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että markkinoija on menetellyt ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1 ja 2 artiklojen vastaisesti. Markkinointi on hyvän tavan vastaista.

Asian käsittelyyn ovat osallistuneet mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov ja jäsenet OTK Katri Kummoinen, Senior Advisor Tommi Pelkonen, kuluttaja-asiainneuvos Anja Peltonen ja päätoimittaja Ville Pohjonen.

Päivi Romanov                                         Paula Paloranta

puheenjohtaja                                          sihteeri

ASIASANA: HUUMAUSAINE, TUOTTEEN NIMI, VERKKOKAUPPA

Lausunto:             MEN 8/2022

Markkinoija:         Makia Clothing Oy

Media:                  Yrityksen verkkokauppa                                    

Päätös:                 Huomautus