MEN 7/2022 HL-Property Oy

Lausunto:
7/2022
Markkinoija:
HL-Property Oy
Media:
radio
Päätös:
huomautus
Artikla:
1 artikla - Perusperiaatteet
18 artikla - Lapset ja nuoret
26 artikla - Itsesääntelytoimielimien päätösten noudattaminen
25 artikla - Täytäntöönpano

Mainonnan eettinen neuvosto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Lapsille sopimattoman mainossisällön esittäminen radiossa ennen klo 21:tä katsottiin hyvän tavan vastaiseksi menettelyksi. Markkinoija ja media saivat huomautuksen samalla perusteella toistamiseen, mikä osoittaa ilmeistä piittaamattomuutta noudattaa markkinoinnin sääntöjä.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Hotlips.fi-verkkokaupan radiomainoksista, joita on esitetty Sanoma Media Finland Oy:n eri radiokanavilla pääasiassa päiväsaikaan. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan mainokset ovat lapsille sopimattomia.

Markkinointi

Mainoksia on kaksi erilaista ja kunkin kesto on noin 20 sekuntia. Mainosten sisältö on seuraavanlainen:

”Minä tulen, minä laukean. Voi luoja, minä tulen nyt. Oi, oi, oi, minä tulen taas. Osta orkkukone. Satisfyer pro 2 vibration orgastiseen hintaan 16,90. Tarjous voimassa vain nyt hotlips.fi. Mä tulen taas.”

”Älä lopeta. Nopeammin. Peremmälle. Olen lähellä. Älä lopeta. Nopeammin. Noin. Älä lopeta. Makuukammarin huudattajat ja kyltymättömät orkkukoneet jopa 80 prosentin alennuksessa torstaista maanantaihin, hotlips.fi. Huh huh, onks tulta?”.

Mainoksia on esitetty 25.-29.11.2021 yhteensä 327 kertaa. Noin 90 prosenttia mainoksia on esitetty ennen klo 21:tä. Mainoksia on esitetty Sanoma Media Finland Oy:n radiokanavilla HitMix, Aito Iskelmä, Radio Suomipop, Groove, Radio Rock, Me Naiset Radio ja Loop.

Markkinoijan vastaus

Markkinoija ei ole antanut vastausta asiassa.

Median vastaus

Mainokset on arvioitu etukäteen varmistaaksemme niiden hyvän tavan mukaisuuden. ICC:n markkinointisääntöjen perusteella ensisijainen vastuu markkinoinnin sisällöstä on markkinoijalla. Radiokanavana olemme noudattaneet huolellisesti ICC:n markkinointisääntöjä. 

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisäännöt

ICC:n markkinointisääntöjen määritelmän mukaan lapsi tarkoittaa alle 13-vuotiasta henkilöä.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinoinnissa on noudatettava hyvää liiketapaa. Markkinointi ei saa heikentää yleisön luottamusta markkinointiin.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 18 artiklan mukaan lapsille tai nuorille kohdistetussa tai heitä esittävässä markkinoinnissa on noudatettava erityistä huolellisuutta. Lapsille tai nuorille kohdistetussa mediassa ei saa markkinoida tuotteita, jotka ovat heille laittomia tai sopimattomia. Markkinointi ei saa sisältää aineistoa, joka saattaa vahingoittaa lapsia tai nuoria henkisesti, moraalisesti tai fyysisesti.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 23.5 artiklan mukaan kustantajan, median, alihankkijan ja muun toimijan, joka kustantaa, välittää, toimittaa tai jakelee markkinointia, on noudatettava asianmukaista huolellisuutta omassa toiminnassaan.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 26 artiklan mukaan markkinoijan, mainostoimiston, kustantajan, median tai alihankkijan ei tule osallistua sellaisen markkinoinnin julkaisemiseen, jakeluun tai vastaavaan menettelyyn, jos itsesääntelytoimielin on katsonut, että kysymyksessä oleva markkinointi on markkinointisääntöjen vastaista.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys vain aikuisille tarkoitetun verkkokaupan markkinoinnista radiossa ennen klo 21:tä. Lausunnonpyytäjän mukaan mainokset eivät ole lapsille sopivia. Media kiistää menetelleensä hyvän tavan vastaisesti ja korostaa, että ensisijainen vastuu markkinoinnin sisällöstä on markkinoijalla.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että vain aikuisille sopivalla markkinoinnilla on rajansa esimerkiksi siltä osin, mihin aikaan vuorokaudesta, missä mediassa ja millä tavoin voidaan mainostaa. Radiomainoksen hyvän tavan mukaisuutta arvioitaessa merkitystä on muun ohella mainoksen esitystavalla ja -ajankohdalla.

Lapsilla on oikeus olla kohtaamatta ikäänsä ja kehitystasoonsa soveltumattomia seksuaalisia ärsykkeitä tavanomaisessa elinympäristössään. Mainos on hyvän tavan vastainen esimerkiksi silloin, kun mainos on seksuaalisen sisältönsä vuoksi lapsille sopimaton ja sitä esitetään radiossa tai televisiossa ennen kello 21:tä.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että arvioitavana olevat mainokset sisältävät lapsille sopimatonta seksuaalista sisältöä. Mainoksia on esitetty viitenä peräkkäisenä päivänä toistuvasti, 60-70 kertaa päivässä, lukuisilla eri Sanoma Media Finland Oy:n radiokanavilla ja lähes yksinomaan ennen klo 21:tä.

Lisäksi mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että se on antanut markkinoijalle ja medialle huomautuksia samantyyppisestä radiomainonnasta aikaisemminkin. ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 26 artiklan mukaan muun ohella median ei tule osallistua sellaisen markkinoinnin julkaisemiseen, jos itsesääntelytoimielin on katsonut, että kysymyksessä oleva markkinointi on markkinointisääntöjen vastaista.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että markkinoija ja media ovat menetelleet ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1, 18, 23 ja 26 artiklojen vastaisesti. Mainokset ovat hyvän tavan vastaisia.

Asian käsittelyyn ovat osallistuneet mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov ja jäsenet Marketing Strategist Heini Hussam, OTK Katri Kummoinen, varatuomari Pia Kumpulainen, Senior Advisor Tommi Pelkonen ja kuluttaja-asiainneuvos Anja Peltonen.

Päivi Romanov                                         Paula Paloranta

puheenjohtaja                                           sihteeri

ASIASANAT: LAPSILLE SOPIMATON MAINOS, PIITTAAMATTOMUUS

Lausunto:                         MEN 7/2022

Markkinoija:                     HL-Property Oy (Hotlips-tuotemerkki)

Media:                              Radio (Sanoma Media Finland Oy:n kanavat: HitMix, Aito Iskelmä, Radio Suomipop, Groove, Radio Rock, Me Naiset Radio ja Loop)

Päätös:                              Huomautus