MEN 6/2021: Valo Operator Oy

Lausunto:
MEN 6/2021
Markkinoija:
Valo Operator Oy
Media:
sovellus
Päätös:
huomautus
Artikla:
7 artikla - Markkinoinnin tunnistettavuus

Mainonnan eettinen neuvosto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Markkinointi ei ollut tunnistettavissa markkinoinniksi ICC:n markkinoinnin perussääntöjen edellyttämällä tavalla.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Valo Hotel & Work -nimisen yrityksen markkinoinnista. Mainos on julkaistu vaikuttaja Timo Kiviluoman Instagram-tilillä trawelwithtimo. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan julkaisu ei ole tunnistettavissa markkinoinniksi.

Markkinointi

Instagram-tilin trawelwithtimo Story-osiossa on mainostettu Valo Hotel & Work -hotellia.

Julkaisuissa on ollut tekstit:

”Nyt testissä uusi Valo Hotel & Work”, ”Illalla saunomaan hotellin katolle!”, ”Vielä yksi spa-kuva” ja ”Huomenta Valo-hotellista! Erinomainen aamiaisbuffet, valoisa ja avara aamiaistila.”

Julkaisuissa on ollut merkintä ”@valohotelwork”, jonka lisäksi julkaisuiden vasemmassa yläkulmassa on ollut merkintä ”Valo Hotel Work”.

Markkinoijan vastaus

Olemme tehneet monia yhteistöitä ja kampanjoita useiden vaikuttajien kanssa. Ohjeistamme erikseen jokaisen vaikuttajan lisäämään yhteistyön tai kampanjan luonteesta riippuen joko *majoitus toteutettu pr-yhteistyönä* / *mainos* / *kaupallinen yhteistyö*. Ohjeistamme myös, että tekstin täytyy olla näkyvästi esillä julkaisun alussa niin, että kuluttaja tietää, että kyse on saadusta palvelusta tai sovitusta yhteistyöstä. Tämän täytyy näkyä kaikissa julkaisuissa ja kuvissa, myös Facebook-, Instagram- sekä LinkedIn-stoorien puolella. Välillä vaikuttajat eivät silti kaikkia yhteistöitä aina merkitse kaikissa omissa julkaisuissaan, vaan esimerkiksi vain ensimmäisessä kuvassa stoorien puolella.

Selkeästi tässä tapauksessa emme ole valvoneet julkaisuja tarpeeksi ja vaikuttajan merkintä on jäänyt puuttumaan. Kiinnitämme jatkossa entistä enemmän huomiota siihen, että kaikki kampanjat ja yhteistyöt tulevat merkityksi asianmukaisella tavalla, jokaisessa julkaisussa.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Sovellettavat säännöt

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 7 artiklan mukaan

markkinoinnin on oltava esitystavasta ja mediasta riippumatta selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi. Mainoksen, mukaan lukien ”natiivimainos”, on oltava heti tunnistettavissa mainokseksi, kun se julkaistaan mediassa, jossa on uutisia tai muuta toimituksellista aineistoa. Tarvittaessa mainos on merkittävä mainokseksi.

Markkinoinnin kaupallinen tarkoitus tulee käydä selkeästi ilmi. Kuluttajaa ei tule johtaa harhaan menettelyn kaupallisen luonteen osalta. Tuotteen markkinointia ei tule naamioida esimerkiksi markkinatutkimukseksi, kuluttajakyselyksi, käyttäjän tuottamaksi sisällöksi, yksityiseksi blogiksi, henkilökohtaiseksi julkaisuksi sosiaalisessa mediassa tai riippumattomaksi arvosteluksi.

Asian arviointi

Markkinoija on myöntänyt, ettei mainoksia ole merkitty asianmukaisesti.

Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei Instagram-julkaisu ole heti selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi. Markkinoija ja media ovat menetelleet ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 7 artiklan vastaisesti.

Neuvosto korostaa, että selkeänä mainostunnisteena voidaan pitää esimerkiksi ilmaisua ”mainos”.

Asian käsittelyyn ovat osallistuneet mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov ja jäsenet varatuomari Sanna Holkeri, varatuomari Pia Kumpulainen, Head of Strategic Branding & CI Caroline Lilius, Senior Advisor Tommi Pelkonen, Marketing Strategist Heini Hussam, päätoimittaja Ville Pohjonen ja oikeustieteen kandidaatti Johanna Suurpää.

Päivi Romanov                                                              Paula Paloranta
puheenjohtaja                                                               sihteeri

ASIASANAT: MARKKINOINNIN TUNNISTETTAVUUS, INSTAGRAM STORY

Lausunto:                          MEN 6/2021
Markkinoija:                      Valo Operator Oy
Media:                                Timo Kiviluoma (Instagram-käyttäjänimi: travelwithtimo)
Alusta:                               Instagram
Päätös:                               Huomautus