MEN 5/2020: Itä-Helsingin Lasi Oy

Lausuntopyyntö  

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä parvekelasituspalveluita tarjoavan yrityksen verkkosivujen sisällöstä.

Lausunnonpyytäjä perustelee lausuntopyyntöään seuraavasti: Yrityksen verkkosivuilla esitellään sen parvekelasittamia kohteita. Verkkosivuilla on lähikuva asuntomme julkisivusta. Asunto on tunnistettavissa valokuvasta ja kuvan alla on asunnon osoite. Lasituksen valmistumisen ja kuvan ottamisen välisenä aikana asunto on siirtynyt uusille omistajille. Kuvan ottamiseen ja sen käyttämiseen ei ole pyydetty lupaa asunnon omistajilta. Kuva on otettu taloyhtiön yksityisalueelta. Lausunnonpyytäjä katsoo, että kuvan yläpuolella oleva lainaus ”Tilasimme parvekelasitukset yksilöllisesti koko taloyhtiöön. Jokainen sai tilata haluamansa tyyppisen parvekelasituksen. Me olemme kyllä tyytyväisiä toteutukseen. Kiitos siitä.” voidaan yhdistää asunnon omistajien mielipiteeksi.

Markkinoijan vastaus

Olemme poistaneet kuvan välittömästi internetsivuiltamme saatuamme tiedon. Pahoittelut, että kuvasta on pystynyt tunnistamaan yksittäisen asunnon. Olemme toimineet hyvässä uskossa ja kuvien käytölle on alun perin ollut lupa lasitusten tilaajalta. Meillä ei ollut tiedossa, että asunnon omistuksessa on tullut muutos myöhemmässä vaiheessa.

Mainonnan eettisen neuvoston päätös

Mainonnan eettisen neuvoston sääntöjen 1 kohdan mukaan neuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja siitä, onko mainos tai muu menettely markkinoinnissa hyvän tavan vastaista ottaen huomioon Kansainvälisen kauppakamarin markkinointisäännöt.

Neuvosto ei lausuntoja sopimusoikeudellisista kysymyksistä.

Neuvoston sääntöjen 9 kohdan mukaan lausuntopyyntö voidaan jättää käsittelemättä, jos

   1. sitä ei täydennetä neuvoston asettamassa määräajassa;
   2. asia ei kuulu neuvoston toimivaltaan;
   3. kysymys on selvästi tuotteesta itsestään eikä sen markkinoinnista;
   4. se on selvästi perusteeton;
   5. asia kuuluu selvästi toiselle itsesääntelytoimielimelle;
   6. samantyyppisessä lausuntoasiassa on jo annettu vapauttava lausunto;
   7. asialla ei voida katsoa olevan yleistä merkitystä; tai
   8. samasta asiasta on jo annettu huomautus.

Asiassa on kysymys parvekelasituksia tarjoavan yrityksen verkkosivuilla julkaistusta asunto-osakeyhtiön julkisivua esittävästä valokuvasta ja tekstistä. Valokuva on otettu lähietäisyydeltä ja kuvan alla on yksilöity kohteen osoite kaupungin, kaupunginosan ja katuosoitteen tarkkuudella.

Neuvosto toteaa, että rakennuksen kuvaamisesta on sovittu yrityksen ja palvelun tilaajan kesken. Neuvosto ei ole toimivaltainen käsittelemään kysymyksessä olevaa sopimusoikeudellista asiaa.

Asian käsittelyyn ovat osallistuneet mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja Päivi Romanov ja jäsenet päätoimittaja Iina Artima-Kyrki, varatuomari Sanna Holkeri, Head of Digital Marketing Pekka Rantamoijanen, varatuomari Pia Kumpulainen, Strategy Director Tommi Pelkonen ja oikeustieteen kandidaatti Johanna Suurpää.

Päivi Romanov
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri

Päätöksen päivämäärä: 27.02.2020
Lausuntopyyntö jätetään käsittelemättä
Markkinoija:      Itä-Helsingin Lasi Oy
Media:                   Verkko (yrityksen kotisivut)