MEN 5/2013: lausunto ilokaasumainoksesta

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO    17.6.2013

Lausunto: MEN 5/2013
Mainostaja: Iloiset Keittiöpojat Oy
Media: Mainos verkkosivuilla
Päätös: Huomautus

LAUSUNTO ILOKAASUMAINOKSESTA

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä ilokaasumainoksesta. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan mainos on hyvän tavan vastainen, koska ilokaasun väärinkäyttö voi olla jopa hengenvaarallista.

Mainos

www.iltalehti.fi –sivustolla olleen mainoksen teksti on seuraava: ”Google-mainokset Ilokaasukauppa Laillinen päihde - Ei krapulaa! Kermaa.fi”.

Mainostajan lausuma

Mainostaja kertoo käyttäneensä internetmainonnassaan affiliate-markkinointia, jossa kolmantena osapuolena olevat mainostajat ovat voineet julkaista mainoksia internetissä. Mainostaja ei ole voinut tarkastaa mainoksia ennakkoon. Mainostaja sanoo antaneensa julkaisijoille selvät ohjeet mainonnan suhteen (ei väärinkäyttöön viittaavia lauseita tai sanoja). Joku on mainostajan mukaan jättänyt seuraamatta ohjeita.

Mainostaja toteaa, että mainos on luonnollisesti yrityksen linjan vastainen. Mainostaja sanoo, ettei se ikinä markkinoi tuotteitaan väärinkäyttötarkoituksiin. Tämä käy ilmi myös mainostajan nettikaupassa. Mainostaja kertoo ilmoittaneensa affiliate-verkostolle tästä tapauksesta jo aiemmin ja mainos on poistettu.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinointi ei saa heikentää yleisön luottamusta markkinointiin.

Perussääntöjen 23 artiklan mukaan markkinoija on vastuussa kaikesta markkinoinnistaan. Lisäksi mainostoimiston, julkaisijan ja muiden markkinoinnin alalla toimivien tulee noudattaa näitä sääntöjä. Perussääntöjen vastaista menettelyä ei voi perustella sillä, että markkinoinnin sisältö tai muoto on kokonaan tai osittain muiden laatima.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa ensiksi, että mainostaja on myöntänyt, että mainos on ollut sen ohjeistuksen vastainen ja kertonut, että mainos on poistettu verkkosivulta. Mainostaja on vastuussa mainoksestaan, vaikka kolmas osapuoli olisi julkaissut mainoksen.

Mainonnan eettisen neuvoston tiedossa on, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) ovat varoittaneet ilokaasun päihdekäytön vaaroista 28.3.2013 ja 27.4.2013. Tiedotteen 27.4.2013 mukaan ”Tukes varoittaa ostamasta ilokaasua päihdekäyttöön, koska ilokaasun hengittämiseen liittyy tukehtumisvaara. Tukesin tietoon on tullut, että ilokaasua verkkokaupoissa myyvät yritykset ovat markkinoineet tuotteita aggressiivisesti vapunjuhlintaan. Markkinointia on tehty lähettämällä nuorille sähköpostia. Erityisesti lasten ja nuorten vanhempia kehotetaan puuttumaan kaasupatruunoiden väärinkäyttöön, jotta vaaratilanteilta selvittäisiin.”

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että verkkosivuilla julkaistu mainos kannustaa ilokaasun väärinkäyttöön. Väärinkäyttöön saattaa liittyä tukehtumisvaara, minkä vuoksi kysymyksessä olevan kaltaisen markkinoinnin voidaan katsoa olevan erityisen moitittavaa.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos on ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan vastainen. Mainos on siten hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja OTK Tarja Heinilä-Hannikainen, johtaja Sirpa Juutinen, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist, varatuomari Pirkko Mäkinen, varatuomari Raija Tuokko ja yhteiskuntasuhdejohtaja Petra Wikström.

Tarja Heinilä-Hannikainen                                         Paula Paloranta
puheenjohtaja                                                                sihteeri