MEN 44/2020: Studio 1337 Oy

Lausunto:
MEN 44/2020
Markkinoija:
Studio 1337 Oy
Media:
sovellus
Päätös:
huomautus
Artikla:
7 artikla - Markkinoinnin tunnistettavuus

Mainonnan eettinen neuvosto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Markkinointi ei ollut tunnistettavissa markkinoinniksi ICC:n markkinoinnin perussääntöjen edellyttämällä tavalla.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Studio 1337 Oy:n markkinoinnista. Mainos on julkaistu Sofia Belorfin Instagram-tilillä sofiabelorf. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan julkaisu ei ole tunnistettavissa markkinoinniksi.

Markkinointi

Sofia Belorf on julkaissut Instagram-tilillään kuvan itsestään. Julkaisussa on teksti: ”Morning! Ootte kyselleet nyt lähes päivittäin mun ripsistä. Olen pääsääntöisesti ilman meikkiä, ja nää onkin päivettyneen ihon kanssa riittävä ehostus kesällä. Aina siistit mutta näyttävät, ammattitaitoisesti huolletut ripset (käyn huollossa 2-3vkon välein) #yhteistyö”.

Markkinoijan vastaus

Kanssamme yhteistyötä tekevä vaikuttaja ei ole yrittänyt piilottaa, että kyse on yhteistyöstä. Annamme vaikuttajalle vapaat kädet julkaisuihin. Jos hän ei olisi tyytyväinen työhömme, hän saa vallan kirjoittaa rehellisen mielipiteen. Mainoksesta tulee kuitenkin käydä ilmi, että kyse on yhteistyöstä.

Median vastaus

Media ei ole antanut vastausta asiassa.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan eettisen neuvoston sääntöjen 6.5 kohdan mukaan asioissa, jotka ovat ilmeisen selkeitä ja joissa on vakiintunut ratkaisukäytäntö, puheenjohtaja voi sihteerin esittelystä tehdä päätöksen yksin.

Neuvostolla on nyt kysymyksessä olevan kaltaisissa markkinoinnin tunnistettavuutta koskevissa asioissa vakiintunut ratkaisukäytäntö, minkä vuoksi puheenjohtaja voi tehdä päätöksen yksin.

Sovellettavat säännöt

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 7 artiklan mukaan

markkinoinnin on oltava esitystavasta ja mediasta riippumatta selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi. Mainoksen, mukaan lukien ”natiivimainos”, on oltava heti tunnistettavissa mainokseksi, kun se julkaistaan mediassa, jossa on uutisia tai muuta toimituksellista aineistoa. Tarvittaessa mainos on merkittävä mainokseksi.

Markkinoinnin kaupallinen tarkoitus tulee käydä selkeästi ilmi. Kuluttajaa ei tule johtaa harhaan menettelyn kaupallisen luonteen osalta. Tuotteen markkinointia ei tule naamioida esimerkiksi markkinatutkimukseksi, kuluttajakyselyksi, käyttäjän tuottamaksi sisällöksi, yksityiseksi blogiksi, henkilökohtaiseksi julkaisuksi sosiaalisessa mediassa tai riippumattomaksi arvosteluksi.

Asian arviointi

Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei Instagram-julkaisu ole heti selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi.

Edellä mainitulla perusteella neuvosto katsoo, että markkinoija ja vaikuttaja ovat menetelleet ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 7 artiklan vastaisesti.

Neuvosto korostaa, että selkeänä mainostunnisteena voidaan pitää esimerkiksi ilmaisua ”mainos”. Mainostunniste tulisi olla helposti havaittavissa heti Instagram-tekstin alussa.

Asian on ratkaissut mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov.

Päivi Romanov                                                              Paula Paloranta
puheenjohtaja                                                               sihteeri

ASIASANAT: MARKKINOINNIN TUNNISTETTAVUUS, INSTAGRAM

Markkinoija:         Studio 1337 Oy
Media:                   Sofia Belorf (Instagram-käyttäjänimi: sofiabelorf)
Alusta:                  Instagram
Päätös:                 Huomautus