MEN 40/2018: Erotiikkamessujen mainos

Lausunto:
MEN 40/2018
Markkinoija:
Kustannus- & tuotantoyhtiö Landscape Oy
Media:
ulkomainos / mainos myymälässä
Päätös:
vapauttava

Mainonnan eettinen neuvosto

Lausunto:                           MEN 40/2018
Markkinoija:                      Kustannus- & tuotantoyhtiö Landscape Oy
Media:                                 Ulkomainos
Päätös:                                Vapauttava lausunto

EROTIIKKAMESSUJEN MAINOS

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Mainoksen ei voida katsoa viittaavan lapsiin. Mainos oli hyvän tavan mukainen.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä erotiikkamessujen mainoksesta. Lausunnon pyytäjän käsityksen mukaan mainoksessa esiintyvä toinen henkilö on lapsi tai ainakin luo mielikuvan lapsesta. Lausunnonpyytäjän mukaan seksimessujen ja lapsimielikuvien yhdistyminen ei ole eettisesti kestävää.

Mainos

Mainoskuvassa on kaksi nuorta naista. Heillä on naamiot, jotka peittävät kasvot puoliksi. Naamioissa on pupun korvat. Mainoksessa on teksti: ”sEXHIBITION Erotiikkamessut K-18. Kaapelitehdas 2.-3.11.2018. Pe 17-01. LA 15-01. www.sexhibition.fi”.

Mainos on ollut esillä muun muassa metron liukuportaissa.

Mainostajan lausuma

Toinen kuvassa oleva henkilö 29-vuotias ja toinen on hänen siskonsa, joka on 25-vuotias. Mielestämme mitään säännöstä tai lakia ei ole rikottu tai laiminlyöty. Yhden ihmisen näkemys mainoksesta ei tee siitä lapsen hyväksikäyttöä.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Sovellettavat säännöt

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 2 artiklaan mukaan markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa.

Asiassa on kysymys erotiikkamessujen mainoksesta. Lausunnonpyytäjän mukaan seksimessujen ja lapsimielikuvien yhdistyminen ei ole eettisesti kestävää. Esitetyn selvityksen mukaan mainoksessa esiintyvät henkilöt ovat 25- ja 29-vuotiaita.

Neuvosto toteaa, että kuvassa esiintyvien henkilöiden ikää on vaikea arvioida erityisesti siitä syystä, että heillä on kasvot puoliksi peittävät naamiot. Mainosta kokonaisuutena arvioiden neuvosto kuitenkin toteaa, ettei mainoksen voida katsoa viittaavan lapsiin.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei mainos ole ICC:n sääntöjen vastainen. Mainos ei ole hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov ja jäsenet professori Pekka Aula, Partner Sirpa Juutinen, vastaava päätoimittaja Ville Pohjonen, Chief Compliance Officer Raija Tuokko ja CEO & Creative Director Lauri Vassinen.

Päivi Romanov
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri