MEN 4/2015: Erotiikkatuotteiden radiomainokset

Lausunto:    MEN 4/2015                                     22.1.2015
Mainostaja: HL-Property Oy
Media:          Oy Suomen Uutisradio Ab, Radio Nova
Päätös:         Huomautus

  

EROTIIKKATUOTTEIDEN RADIOMAINOKSET

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Hotlips-verkkokaupan radiomainoksista. Lausunnon pyytäjän käsityksen mukaan mainokset ovat hyvän tavan vastaisia, koska niitä on esitetty sellaiseen kellonaikaan, jolloin myös lapset ja nuoret ovat radion äärellä.

Mainokset   

Mainoksia on ollut kaksi:

1)

- ”Kaveri sanoi tilanneensa täysin uutta vauhtia niiden makuuhuoneeseen.”

- ”Jaa, mistä ne on sitä tilanneet?”

- ”Odota, mä kirjotin sen ylös. Hotlips.fi on osoite.”

- ”Joo, mä tiedän sen. Se on helppoo, ja niillä on nopeet ja luotettavat toimitukset jopa ilman toimituskuluja.”

- ”No, netti auki ja Hotlips.fi osoiteriville! Mä haluan myös uutta nautintoa. Hotlips.fi.”

- ”Tilaa tänään ja nauti huomenna!”.

2)

- ”Nyt ei ole nautinto enää rahasta kiinni! Hotlips.fi tarjoaa: huippuluokan ID Glide -liukuvoide alle eurolla! Kuulit oikein – alle eurolla! Etusi yli 80 prosenttia kun toimit heti.” Naisääni ja miesääni yhdessä sanovat: ”Hotlips.fi”, ja miesääni jatkaa: ”Tilaa tänään ja nauti huomenna!”.

Mainoksia on esitetty Radion Nova -radiokanavalla 6.10.–19.10.2014, jolloin mainoksia on esitetty yhteensä 113 kertaa. Yksittäisen mainoksen pituus on ollut 20 tai 25 sekuntia. Tyypillisesti mainosta on esitetty 9 kertaa yhden päivän aikana. Mainoksia on alettu esittää aamulla noin kello 7 ja päivän viimeiset mainokset on esitetty noin kello 22.

Mainostajan lausuma

Mainostaja toteaa, että heidän mainoksessaan ei puhuta mitään seksivälineistä tai riisumisesta.  Kyseessä on täysin laillinen liiketoiminta, jonka mainostaminen tulee olla sallittua siinä missä mikä tahansa muukin liiketoiminta.

On myös huomioitavaa, että valituksen tekijällä ei ole valittamista mainoksista, vaan sen esitysajoista. Valitus ei kuulu mainonnan eettisen neuvostolle, vaan mainoksia esittäneelle radioasemalle.

Mainokset eivät sisällä aineistoa, joka täyttäisi yhdenkään 18 artiklan ehdoista. Ne eivät ole pelottavia, eivätkä millään muullakaan tavoin päällekäyviä tai moraalittomia.

Se, että joku henkilö ei viitsi tai halua keskustella normaaliin elämään kuuluvista asioista lastensa kanssa, ei ole mikään peruste siirtää mainoksia suuntaan tai toiseen. On vanhempien asia pitää huoli siitä, missä heidän lapsensa liikkuvat, sekä verkossa että kadullakin ja tähän kuuluu myös olennaisena osana asiasta keskustelu.

Median lausuma

Radio Nova on ottanut kyseessä olevan mainonnan lajin kanavalle syksyllä 2014 ja se seuraa siitä tulevaa palautetta. Radio Novan kohderyhmä on 25–54-vuotiaat, eli kanava ei varsinaisesti ole koko perheen kanava. Kanava tavoittaa kuitenkin laajasti suomalaisia eri kohderyhmistä ja sen vuoksi kanava tiedostaa, että myös lapset saattavat kuunnella sitä, kuitenkin yleensä aikuisten seurassa.

Tällaisen mainonnan aihe on monestakin syystä tunteita herättävä ja siksi Oy Suomen Uutisradio Ab pyrkii ottamaan mainonnan eettisen neuvoston lausunnot huomioon. Kanava haluaa myös vaikuttaa tuotteen esittämistapaan siten, että mainonnan sisältö olisi asiallinen. Kanava ei kuitenkaan voi sitoutua siihen, että tuotetta tai palvelua ei enää mainosteta, sillä mainostuotot ovat kanavan ainoa tulonlähde.

Oy Suomen Uutisradio Ab ottaa asiakaspalautteet vakavasti ja tämän vuoksi se on päättänyt joulukuun 2014 alusta ajaa kyseisen toimialan mainoksia vasta klo 12 jälkeen. Kanava haluaa päätöksellään rauhoittaa aamut ja aamupäivät näiltä mainoksilta, jolloin lasten kuunteluaika on todennäköisin.

Oy Suomen Uutisradio Ab on toimittanut neuvostolle tiedon mainosten esitysajoista.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että sen tehtävänä on sääntöjensä 1 §:n mukaan antaa lausuntoja siitä, onko mainontaa pidettävä eettisesti hyväksyttävänä ottaen huomioon Kansainvälisen kauppakamarin mainonnan kansainväliset perussäännöt ja muut niihin rinnastettavat säännöt.

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Perussääntöjen 2 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa. Perussääntöjen 18 artiklan mukaan lapsille tai nuorille kohdistetussa markkinointivälineessä ei saa markkinoida heille sopimattomia tuotteita. Markkinointi ei saa sisältää aineistoa, joka saattaa vahingoittaa lapsia tai nuoria henkisesti, moraalisesti tai fyysisesti.

Perussääntöjen 26 artiklan mukaan markkinoijan, mainostoimiston, julkaisijan tai muun alalla toimivan ei tule osallistua sellaisen mainoksen tai muun markkinointitoimenpiteen julkistamiseen, levittämiseen tai vastaavaan menettelyyn, jos markkinoinnin itsesääntelytoimielin on katsonut, että kyseisen kaltainen markkinointi on sääntöjen vastaista.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa aluksi, että erotiikkatuotteiden myynti on sallittua, minkä vuoksi niiden mainontakin on sinänsä sallittua. Tällaisella mainonnalla on kuitenkin rajansa esimerkiksi siltä osin, mihin aikaan päivästä mainontaa voidaan esittää, missä mediassa ja millä tavoin. Yksittäistapauksissa vain aikuisille suunnattua markkinointia voidaan arvioida niin kuin lapsille suunnattua markkinointia.

Mainonnan eettisen neuvoston vakiintuneen ratkaisukäytännön mukaan (mm. MEN 6/2011) mainos on hyvän tavan vastainen, jos se seksuaalisen sisältönsä vuoksi on lapsille sopimaton ja sitä esitetään ennen klo 21.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainoksia on esitetty pääosin päiväsaikaa. Lapset ovat voineet kuulla mainoksia. Mainoksia on esitetty tiheimmillään alle tunnin välein. Vaikka mainokset eivät itsessään sisällä seksuaalista sisältöä, ne ovat toistuvasti esitettyinä omiaan kiinnittämään lasten huomion ja houkuttelemaan lapsia mainostajan verkkosivustolle. Mainostajan verkkosivusto ei ole lapsille sopiva.

Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että kun mainoksissa on esitetty mainostajan verkkosivuosoite, verkkosivusto on lapsille sopimaton ja mainoksia on esitetty päiväsaikaan, jolloin myös lapset ovat voineet kuulla mainoksia, mainokset ovat ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 18 artiklan vastaisia ja siten hyvän tavan vastaisia.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja johtaja Tarja Heinilä-Hannikainen, Partner Sirpa Juutinen, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist, varatuomari Pirkko Mäkinen ja emeritus päätoimittaja Tapani Ruokanen.

Tarja Heinilä-Hannikainen                  Paula Paloranta
puheenjohtaja                                         sihteeri