MEN 37/2022 Sanoma Pro Oy

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä mungoanna-nimisellä Instagram-tilillä 1.10.2021 julkaistuista kuvista. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan julkaisut ovat piilomainontaa.

Julkaisut

Vaikuttajan Instagram-tilillä ”mungoanna” on julkaistu 1.10.2021 Story-osiossa kaksi kuvaa, joissa lapset leikkivät junassa. Lapsilla on sylissään lapsille tarkoitettuja tuotteita. Tavarat näkyvät kuvissa pieninä eikä niistä erota tuotemerkkejä. Tavaroista ei ole mainintaa tekstissä.

Yrityksen vastaus

Markkinoinnissamme otetaan huolellisesti huomioon kuluttajansuojalaki ja kuluttaja-asiamiehen sekä Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisääntöjen ohjaus.

Oppi&ilo -brändimme on tehnyt yhden kaupallisen yhteistyön vaikuttaja Anna Pastakin (Mungoanna) kanssa. Yhteistyö on toteutettu Anna Pastakin Instagram-tilillä 14.2.2021. Vastineeksi näkyvyydestä vaikuttaja on saanut Oppi&ilo -tuotteita ja rahallisen korvauksen. Meille on erittäin tärkeää, että kaikki sovitut yhteistyöt merkitään selkeästi tunnistettavaksi mainokseksi ”Kaupallinen yhteistyö / Mainos” -merkinnällä ja että Oppi&ilo -tuotemerkki on näkyvästi merkitty tällaiseen yhteistyöhön. Näin on toimittu Anna Pastakin julkaisemassa yhteistyössä helmikuussa 2021. Yhteistyömme on ollut kertaluonteinen.

Olemme tulleet tietoiseksi kantelussa nostetusta Anna Pastakin 1.10.2021 tekemästä story-julkaisusta nyt ensimmäistä kertaa. Julkaisua ei ole tehty yhteistyössä kanssamme, eikä siinä ole viittausta yrityksemme tiliin. Anna Pastak ei ole pyytänyt, eikä vastaanottanut niistä korvausta. Emme ole sopinut vaikuttajan kanssa näistä julkaisuista. Kanteluun liitetty sisältönosto ei käsittele tai nimenomaisesti mainitse Oppi&ilon puuhatuotteita tai kuvassa näkyviä muita tuotteita, kuten julkaisujen tekstistä käy ilmi. Tuotteita ei ole näistä julkaisusta helppo muutoinkaan tunnistaa Oppi&ilo -tuotteiksi ja ne ovat olleet julkaisussa täysin sivuosassa. Käsittääksemme Oppi&ilo -tuotteet eivät myöskään ole liittyneet olennaisesti vaikuttajan muihinkaan sosiaalisen median julkaisuihin, jotka sijoittuvat edellä kuvatun helmikuun 2021 Oppi&ilo -yhteistyön jälkeiseen aikaan.

Olemme noudattaneet asiassa huolellisesti lainsäädäntöä sekä Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisääntöjä ja erityisesti sen markkinoinnin tunnistettavuutta koskevia kohtia. Otamme markkinoinnin tunnistettavuuden vakavasti. Tulemme jatkossakin varmistamaan, että vaikuttajien julkaisut, jotka esittelevät yhteistyöstämme saatuja tuotteita, merkitään sosiaalisen median kanavissa selkeästi mainoksiksi.

Mainonnan eettisen neuvoston päätös

Mainonnan eettisen neuvoston sääntöjen 1 kohdan mukaan neuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja siitä, onko mainos tai muu menettely markkinoinnissa hyvän tavan vastaista ottaen huomioon Kansainvälisen kauppakamarin markkinointisäännöt.

Mainonnan eettiselle neuvostolle on toimitettu lausuntopyyntö, jonka mukaan Instagram-alustalla julkaistut kuvat ovat mainoksia, jotka eivät ole tunnistettavissa mainoksiksi. Yritys kertoo, että se on tehnyt kaupallista yhteistyötä vaikuttajan kanssa kertaluonteisesti helmikuussa 2021.  Yritys kuitenkin kiistää, että 1.10.2021 julkaistut kuvat olisivat sen mainoksia. Yrityksen mukaan se ei ole sopinut vaikuttajan kanssa lausuntopyynnön kohteena olevista julkaisuista. Julkaisuissa ei käsitellä tai nimenomaisesti mainita Oppi&ilon puuhatuotteita. Tuotteita ei ole julkaisusta muutoinkaan helppo tunnistaa Oppi&ilo -tuotteiksi ja ne ovat julkaisussa täysin sivuosassa.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että lausuntopyynnön kohteena olevissa julkaisuissa ei esitellä tuotteita mainosmaisesti, tuotteet näkyvät kuvissa pieninä eikä tuotteiden tuotemerkki näy.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, etteivät lausuntopyynnön kohteena oleva julkaisut ole markkinointia. Mainonnan eettinen neuvosto ei ole toimivaltainen arvioimaan asiaa.

Asian käsittelyyn ovat osallistuneet mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov ja jäsenet varatuomari Pia Kumpulainen, kuluttaja-asiainneuvos Anja Peltonen, Senior Advisor Tommi Pelkonen ja päätoimittaja Ville Pohjonen.

Päivi Romanov                                                        Paula Paloranta

puheenjohtaja                                                          sihteeri

Lausunto:                       MEN 37/2022

Markkinoija:                   Sanoma Pro Oy

Media:                             Instagram

Päätös:                            Ei toimivaltaa