MEN 37/2018: Televisiosarjan ulkomainos, pelottavuus

Lausunto:
MEN 37/2018
Markkinoija:
Nordic Entertainment Group Finland Oy
Media:
ulkomainos / mainos myymälässä
Päätös:
vapauttava

Mainonnan eettinen neuvosto

Lausunto:             MEN 37/2018
Mainostaja:           Nordic Entertainment Group Finland Oy
Viestin:                  Ulkomainos
Ulkomainosyhtiö:Clear Channel Suomi Oy
Päätös:                  Vapauttava lausunto

TELEVISIOSARJAN ULKOMAINOS, PELOTTAVUUS

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Mainos ei kokonaisuutena arvioituna ollut hyvän tavan vastainen.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut kaksi lausuntopyyntöä yksityishenkilöiltä rikosdraamasarjan digitaalisesta ulkomainoksesta. Lausunnon pyytäjien mukaan mainos on uhkaava ja pelottava. Mainos tavoittaa lapset, sillä liikkuva kuva kiinnittää helposti lapsen mielenkiinnon.

Mainos        

Mainos on Hiljaisuuden salaliitto -televisiosarjan 9 sekuntia pitkä digitaalinen ulkomainos. Mainoksessa on nainen, joka vetää veristä kämmentään mainostaulun lasia pitkin jättäen verivanan lasiin.

Mainoksessa on teksti: A Viaplay original. Hiljaisuuden salaliitto. Ensi-ilta Viaplayssa 14. syyskuuta. Kokeile 2 vko:a ilmaiseksi. Normaalihinta 9,99 €/kk. Lopeta silloin kun haluat.

Mainostajan vastaus

Nordic Entertainment Group Finland Oy:n toimintaa ohjaavat alan yleiset säännöt ja mainonnan eettisen neuvoston ratkaisut ja suhtaudumme niihin vakavasti. Hiljaisuuden Salaliitto-kampanja mainosti uutta Viaplay Originals TV-sarjaa. Kyseessä oleva mainos on kuvannut TV-sarjan luonnetta ja tapahtumia. Mainos itsessään ei sisältänyt väkivaltaa. Ulkomainonta oli osa laajempaa kampanjaa, ja sitä ei oltu kohdennettu erikseen tietylle kohderyhmälle. Olemme pahoillamme, että mainos on koettu pelottavaksi ja keskeytimme ulkomainontakampanjan heti palautteen saatuamme.

Ulkomainosyhtiön vastaus

Clear Channel Suomi Oy:n toimintaa ohjaavat kansainväliset perussäännöt, sekä mainonnan eettisen neuvoston ratkaisut. Olemme sitoutuneet valvomaan, että välineissämme oleva mainonta on hyvän tavan mukaista. Viaplayn Hiljaisuuden Salaliitto -kampanjassa mainostettiin tv-sarjaa, jonka sisältö sellaisenaan on levityskelpoinen ja hyväksytty. Mainos ei ole ollut sääntöjen tai ohjeiden vastainen.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Sovellettavat säännöt

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n markkinoinnin perussääntöjen artiklan 4 mukaan markkinoinnissa ei tule ilman perusteltua syytä käyttää hyväksi pelkoa, vastoinkäymisiä tai kärsimystä. Markkinoinnissa ei saa yllyttää väkivaltaan, laittomaan tai muutoin yhteiskunnan vastaiseen käyttäytymiseen. Markkinoinnissa ei myöskään tule sallia tällaista käyttäytymistä.

Artiklan 18 mukaan lapsille tai nuorille kohdistetussa tai heitä esittävässä markkinoinnissa on noudatettava erityistä huolellisuutta. Tällaisessa viestinnässä tulee kunnioittaa myönteistä asennetta, käyttäytymistä ja elämäntapaa. Markkinointi ei saa sisältää aineistoa, joka saattaa vahingoittaa lapsia tai nuoria henkisesti, moraalisesti tai fyysisesti.

Asian arviointi

Mainoksessa mainostetaan K-15 ikärajaluokituksen saanutta televisiosarjaa.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainos saattaa yksittäisten henkilöiden mielestä olla pelottava. Neuvosto kuitenkin katsoo, ettei mainos kokonaisuutena arvioituna ole pelottava ja sopimaton esitettäväksi julkisessa tilassa.

Edellä mainituilla perusteluilla neuvosto katsoo, ettei mainos ole ICC:n sääntöjen vastainen. Siksi mainos ei ole hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov ja jäsenet professori Pekka Aula, Partner Sirpa Juutinen, vastaava päätoimittaja Ville Pohjonen, Chief Compliance Officer Raija Tuokko ja CEO & Creative Director Lauri Vassinen.

Päivi Romanov
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri