MEN 36/2015: Kehitysyhteistyöjärjestön radiomainos

Lausunto:    MEN 36/2015                                     8.12.2015
Mainostaja: Suomen World Vision ry
Media:          Radio
Päätös:         Vapauttava lausunto

 

KEHITYSYHTEISTYÖJÄRJESTÖN RADIOMAINOS

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Suomen World Vision ry:n radiomainoksesta. Lausunnon pyytäjän käsityksen mukaan mainos on hyvän tavan vastainen, koska se on ahdistava.

Radiomainos                    

”Haloo.”

”Moi.”

”Moi, te pääsitte perille? Onko kaikki hyvin? Missä Maria on, anna mä puhun Marialle. Haloo? Anna mun puhua mun lapselle. Kuuletsä? Haloo?”

”Äiti, äiti?”

”Hei kulta.”

Taustaääni sanoo: ”Pakolaisten matka Syyriasta Eurooppaan on hengenvaarallinen. World Vision toimii Syyriassa ja auttaa pakolaisia paikan päällä. Älä anna enää yhdenkään perheen hajota. Lähetä 10 euron arvoinen tekstiviesti ”autan” numeroon 16499. Worldvision.fi."

Mainostajan lausuma

Radiomainoksessa halutaan mahdollisimman monen osallistuvan katastrofi-keräykseen, jolla autetaan Syyrian ja Irakin konflikteja pakenevia lapsia ja perheitä. Miljoonat ihmiset kärsivät näiden kriisien seurauksista. Keräyskampanjan avulla hädässä oleville toimitetaan muun muassa ruokaa, puhdasta vettä, huopia ja hygieniatarvikkeita. Lisäksi keskitytään lasten suojeluun ja lapsille rakennetaan turvallisia leikkitiloja. Akuutin pakolaiskriisin aikana toivotaan, että mahdollisimman moni suomalainen tukisi näitä apua tarvitsevia lapsia ja perheitä.

Syksyn 2015 aikana Suomessa pakolaiskeskustelu on ollut ajankohtainen, akuutti ja eri näkökantoja herättelevä. Katastrofikeräyskampanjan tavoitteena oli herättää ihmiset ajattelemaan niitä lapsia ja perheitä, joilta konfliktien keskellä puuttuu kaikki - sekä perushuolenpito että turva.

Mainonnan pääkohderyhmänä olivat täysi-ikäiset aikuiset ja parhaiten siihen samaistuivat lapsiperheiden vanhemmat.  Kampanjalla on pyritty herättämään kuluttajia huomaamaan, millaisessa hädässä pakolaisperheet ovat omien läheistensä osalta. Mainoksessa haluttiin tuoda oman lapsen hätään liittyvä mahdollinen uhka ja pelko lähelle suomalaisen arkea sekä saada kohderyhmä oivaltamaan pakolaisperheiden pitkään jatkuva hätä ja uhka heidän lähimmäisistään. Mitä jos itse joutuisi elämään jatkuvassa pelossa ilman toivoa paremmasta.

World Visionin mukaan mainoksessa ei ole käytetty vanhemman hätää perusteettomasti. Lapsen etu on aina World Visionin toiminnan, myös mainonnan, keskiössä. Mainostaja on noudattanut YK:n ja kansainvälisen World Visionin kansainvälisiä lastensuojelullisia säädöksiä, eli lasta ei ole kuvattu uhrina. Mainoksessa lapsi on turvassa, häntä ei ole laiminlyöty tai hänen oikeuksiaan ei rikota. Pakolaisille apua keräävässä mainoksessa kaikki on suomalaisen perheen osalta kuitenkin hyvin. Valitettavasti näin ei tapahdu kaikille niille miljoonille konfliktia pakeneville lapsille ja perheille. Mainoksen loppuspiikit muistuttavat siitä, että yhdenkään perheen ei tarvitse enää hajota. World Vision auttaa pakolaisia paikan päällä ja suomalainen voi auttaa näitä perheitä lahjoittamalla tähän katastrofiin. Mainoksessa kerrotaan faktoja ja lisätietoja pakolaistilanteesta, annetaan toivoa ja kerrotaan miten kuluttaja voi tukea pakolaisperheitä.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla ja siinä on noudatettava elinkeinoelämässä yleisesti hyväksyttyjä menettelytapoja.

Artiklan 2 mukaan markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa. Artiklan 4 mukaan markkinoinnissa ei tule ilman perusteltua syytä käyttää hyväksi pelkoa, vastoinkäymisiä tai kärsimystä.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainos pyrkii herättelemään kuulijoita, jotta he lahjoittaisivat rahaa pakolaisten hyväksi. Mainoksen osittain ahdistava tunnelma kytkeytyy pakolaisten tilanteeseen. Siksi tällaiseen mainoksen tehokeinoon on olemassa hyväksyttävä syy.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei mainos ole ICC:n markkinoinnin perussääntöjen vastainen. Mainos ei siten ole hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja johtaja Tarja Heinilä-Hannikainen, varatuomari Arja Hiltunen, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist, varatuomari Pirkko Mäkinen, emerituspäätoimittaja Tapani Ruokanen ja yhteiskuntasuhdejohtaja Petra Wikström-Van Eemeren.

Tarja Heinilä-Hannikainen                    Paula Paloranta
puheenjohtaja                                           sihteeri