MEN 3/2013: lausunto pikaluottomainoksesta

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO    17.6.2013                     

Lausunto: MEN 3/2013
Mainostaja: Lainacom Oy
Mainos: Ulkomainos
Päätös: Vapauttava lausunto

LAUSUNTO PIKALUOTTOMAINOKSESTA

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä pikaluottoja myöntävän yrityksen mainoksesta. Lausunnonpyytäjä pitää mainosta hyvän tavan vastaisena, koska mainoksessa esitetään pikaluoton tarjoavan mahdollisuuden kattaa perusmenot silloin, kun oma palkka ei niihin riitä. Mainoksessa perusmenoina esitetään muun muassa vuokra ja sähkölasku. Lausunnonpyytäjä toteaa, ettei ymmärrä mainoksen logiikkaa, sillä menot pitää sovittaa tuloihin, eikä toisinpäin. Lausunnonpyytäjä pitää huolestuttavana, että katukuvassa viljellään tällaista ”ongelmanratkaisutapaa” tilanteisiin, jossa menot ylittävät tulot.

Mainos

Mainoksen yläreunassa on nainen piirtämässä vaakakuviota, johon vasemmalle puolelle on kirjattu sanat vakuutus, puhelin, vuokra ja sähkö sekä oikealle puolelle sana palkka. Vaaka on kallistunut vasemmalle puolelle. Mainoksessa on teksti ”Joskus on päiviä kun, tilillä on rahaa vähemmän kuin, on laskuja maksettavana. www.laina.com auttaa tasapainottamaan talouden heilahteluissa”. Alla lukee isolla ”Laina.com”.

 Mainostajan lausuma

Mainostaja kiistää, että mainos olisi hyvän tavan vastainen. Mainoksessa sanotaan selkeästi, että ”Joskus on päiviä, kun tilillä on rahaa vähemmän kuin on laskuja maksettavana”, ja mainos korostaakin pienlainan olevan nimenomaan ratkaisu ainoastaan lyhytaikaiseen tai tilapäiseen rahapulaan. Mainostaja toteaa myös olevansa lausunnonpyytäjän kanssa samaa mieltä siitä, että pidemmällä aikavälillä menot on sovitettava tuloihin. Mainostajan mukaan mainos ei kehota vastuuttomaan liikakulutukseen, vaan velvoitteiden hoitamiseen.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) Markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomion yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinoinnissa on noudatettava elinkeinoelämässä yleisesti hyväksyttyjä menettelytapoja. Markkinointi ei saa heikentää yleisön luottamusta markkinointiin.

Markkinoinnin perussääntöjen 2 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että pikaluottojen tarjoaminen on sallittua, joten myös niiden markkinointi on sallittua. Mainos ei kokonaisuutena arvioiden ole ICC:n markkinoinnin perussääntöjen vastainen eikä siten myöskään hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja OTK Tarja Heinilä-Hannikainen, johtaja Sirpa Juutinen, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist, varatuomari Pirkko Mäkinen, varatuomari Raija Tuokko ja yhteiskuntasuhdejohtaja Petra Wikström.

Tarja Heinilä-Hannikainen                                         Paula Paloranta
puheenjohtaja                                                                sihteeri