MEN 29/2019: Markkinoinnin tunnistettavuus, blogi

Lausunto:                            MEN 29/2019
Markkinoija:                      Norwegian Bank AS
Julkaisija:                            Erno Mikkilä (www.SijoitusSuomi.fi)
Affiliate-verkosto:          Adservice A/S
Päätös:                                  Huomautus

MARKKINOINNIN TUNNISTETTAVUUS, BLOGI

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Markkinointi ei ollut tunnistettavissa markkinoinniksi ICC:n markkinoinnin perussääntöjen edellyttämällä tavalla.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä blogikirjoituksesta. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan julkaisusta ei käy tarpeeksi aikaisessa vaiheessa ilmi, että se on markkinointia.

Markkinointi

Verkkosivun blogikirjoituksessa kerrottaan luottokortista. Blogissa kerrotaan aluksi yleisellä tasolla, miksi luottokorttia kannattaa käyttää. Sen jälkeen blogissa on tietoa Bank Norwegian -luottokortista. Noin 4/5 koko blogin tekstistä on mainitun kortin esittelyä. Tekstin seassa on kuusi linkkiä markkinoijan verkkosivuille ja lopuksi suora kehotus tilata kortti: ”Jos siis matkustelu on lähellä sydäntäsi ja ilmaiset lennot kiinnostaa, niin tilaa Bank Norwegianin luottokortti omaan talouteesi jo tänään!”

Blogikirjoituksen lopussa on kursiivilla ja pienemmällä fonttikoolla mainita: ”Teksti sisältää affiliate linkkejä. Tilatessasi kortin linkin kautta saan pienen palkkion. Palkkioilla maksetaan muun muassa tämän blogin ylläpitokustannuksia.”

Markkinoijan vastaus 

We do agree that all advertising should be transparent and clearly recognizable. Unfortunately, this was not the fact on the website SijoitusSuomi.fi at the time of the complaint.

The publisher has now added a clear information, that the article contains adlinks. The adlinks are marked with * in the text. Consumers have the right to know when advertiser is attempting to influence them commercially. We believe that the changes SijoitusSuomi.fi made to the text makes this clear. On the page two is a screenshot from the website taken today, 28.06.2019.

Julkaisijan vastaus

Olen todella pahoillani, jos blogitekstistäni ei ole tullut tarpeeksi nopeasti ilmi, että se sisältää kumppanuusmarkkinointilinkkejä. Tähän asti olen merkinnyt kumppanuuslinkeistä blogitekstin loppusaatteeseen, sillä luulin sen olevan oikea käytäntö. Nyt teksti on merkitty selkeästi jokaisen kirjoituksen alkuun ja kumppanuusmarkkinointilinkit ovat merkitty linkin eteen *-tunnisteella. Tein myös erillisen kumppanuuslinkkisivun, jossa selitän kumppanuusmarkkinointilinkit niille, jotka eivät ole niistä vielä tietoisia.

Affiliateverkoston vastaus

Julkaisija toimii verkostossamme julkaisijana ja on kirjoittanut blogitekstin, jonka perässä on ollut maininta siitä, että kyseessä on mainos. Pitkän blogitekstin päätteeksi kirjoittaja mainitsee postauksen sisältävän mainoslinkkejä. Luottokorttia käsittelevä postaus ei paljastu mainokseksi kuin lopussa.

Olemme pyytäneet julkaisijaa korjaamaan asian eli selventämään heti blogitekstin alussa, että kyseessä on teksti, joka sisältää mainoslinkkejä ja hän on asian korjannut.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan eettisen neuvoston sääntöjen 6.5 kohdan mukaan asioissa, jotka ovat ilmeisen selkeitä ja joissa on vakiintunut ratkaisukäytäntö, puheenjohtaja voi sihteerin esittelystä tehdä päätöksen yksin.

Neuvostolla on nyt kysymyksessä olevan kaltaisissa markkinoinnin tunnistettavuutta koskevissa asioissa vakiintunut ratkaisukäytäntö, minkä vuoksi puheenjohtaja voi tehdä päätöksen yksin.

Sovellettavat säännöt

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 9 artiklan mukaan markkinoinnin tulee olla esitystavasta ja markkinointivälineestä riippumatta selvästi tunnistettavissa markkinoinniksi. Jos mainos esitetään mainosvälineessä, joka sisältää uutisia tai muuta toimituksellista aineistoa, mainos tulee esittää siten, että se voidaan tunnistaa mainokseksi. Markkinoinnista tulee selkeästi käydä ilmi, kenen lukuun markkinointi toteutetaan.

Kuluttajia ei tule johtaa harhaan markkinoinnin todellisen kaupallisen tarkoituksen osalta. Markkinointia ei tule esittää esimerkiksi markkinointi- tai kuluttajatutkimuksena, käyttäjän omaehtoisena kertomuksena, yksityisenä blogina eikä itsenäisenä arvosteluna, jos toimenpiteen tarkoituksena on tuotteen menekinedistäminen.

Asian arviointi

Neuvosto toteaa, että blogikirjoitus vaikuttaa ensisilmäyksellä yksityiseltä blogilta. Blogikirjoitus on kuitenkin kokonaisuudessaan mainos, sillä lähes koko teksti esittelee markkinoijan tuotetta.

Blogikirjoituksen alusta ja lopusta puuttuu selkeä mainostunniste. Blogikirjoituksen lopussa oleva maininta ”Teksti sisältää affiliate linkkejä.” ei riitä ilmaisemaan blogin kaupallista luonnetta silloin, kun koko blogikirjoitus on mainos.

Päätös

Neuvosto katsoo, ettei blogi ole selvästi tunnistettavissa markkinoinniksi.

Edellä mainituilla perusteilla neuvosto katsoo, että mainoksen markkinoija, julkaisija ja affiliateverkosto ovat menetelleet ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 9 artiklan vastaisesti.

Neuvosto korostaa, että selkeänä mainostunnisteena voidaan pitää esimerkiksi ilmaisua ”mainos”. Mainostunnisteen selkeän sanamuodon lisäksi tulee kiinnittää huomiota siihen, että mainostunniste on helposti havaittavissa blogin alussa ja lopussa.

Asian on ratkaissut mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov.

Päivi Romanov
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri