MEN 28/2021: Valio Oy

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Markkinointi neuvolakorttikotelossa oli hyvän tavan mukaista.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Valio Oy:n markkinoinnista. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan yrityksen tarjoama neuvolakorttikotelo on hyvän tavan vastainen, koska sillä vaikutetaan pienten lasten vanhempiin herkässä elämänvaiheessa.

Markkinointi

Neuvolakorttikoteloa koristavat piirroskuvat leppäkertusta ja jäniksestä. Lisäksi kotelossa ovat tekstit: ”Valio”, ”Onni tulee läheltä” ”valio.fi/onni” ja ”facebook.com/ValioOnni”. Yrityksen Onni-tuotemerkin tuotteita ovat lapsille tarkoitetut puurot ja vellit.

Markkinoijan vastaus

Neuvolassa työskentelevä terveydenhuoltoalan ammattilainen voi halutessaan tilata materiaalipankistamme neuvolakorttikoteloita neuvolaan maksutta. Neuvolakorttikoteloa käytetään yleisesti suojaamaan neuvolakäynneillä täytettävää neuvolakorttia, jossa on lapsen vanhemmille tietoa lapsen kehityksestä ja saaduista rokotuksista.

Koteloon on painettu Onni-tuotemerkin kuva. Tuotemerkkiä tai sen omistajaa ole yritetty häivyttää. Onni-tuotemerkin yhteydessä on mainittu näkyvästi Valio markkinoinnin toteuttajana.

Vanhemmilla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta ja käyttämästä neuvolakorttikoteloa. Markkinointi ei kohdistu lapsiin, sillä lapset eivät ole neuvolakortin käyttäjiä. Lasten vanhempien ei voida katsoa olevan myöskään muulla tavoin kohderyhmänä erityistä suojelua edellyttävässä asemassa. Markkinointikeinona neuvolakorttikotelo on hyvän tavan mukainen sekä tilanteeseen ja tarkoitukseen sopiva.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Sovellettavat säännöt

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinoinnissa on noudatettava hyvää liiketapaa. Markkinointi ei saa heikentää yleisön luottamusta markkinointiin.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys neuvolakorttikotelosta, jossa markkinoidaan lasten elintarvikkeita. Koteloa koristavat piirroskuvat leppäkertusta ja jäniksestä. Lausunnonpyytäjän mukaan markkinointi on hyvän tavan vastaista, koska sillä vaikutetaan pienten lasten vanhempiin herkässä elämänvaiheessa.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että markkinointi neuvolakorttikotelossa ei sellaisenaan ole hyvän tavan vastaista. Kysymyksessä olevan materiaalin ei voida esitystapansa perusteella katsoa olevan hyvän tavan vastaista. Lisäksi markkinointimateriaali on suunnattu aikuisille, joiden ei voida katsoa olevan erityistä suojelua edellyttävässä asemassa.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei menettely ole ICC:n markkinoinnin perussääntöjen eikä hyvän tavan vastaista.

Asian käsittelyyn ovat osallistuneet mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov ja jäsenet vastaava päätoimittaja Iina Artima-Kyrki, varatuomari Sanna Holkeri, varatuomari Pia Kumpulainen, Head of Strategic Branding & CI Caroline Lilius, Senior Advisor Tommi Pelkonen, kuluttaja-asiainneuvos Anja Peltonen ja oikeustieteen kandidaatti Johanna Suurpää.

Päivi Romanov                                                              Paula Paloranta
puheenjohtaja                                                               sihteeri

ASIASANA: ELINTARVIKKEEN MARKKINOINTI

Lausunto:                          MEN 28/2021
Markkinoija:                      Valio Oy 
Päätös:                              Vapauttava lausunto