MEN 28/2019: Yksityisomaisuus julkisena mainosalustana

Lausunto:          MEN 28/2019
Markkinoija:     Foodora Finland Oy
Menettely:         Polkupyöriin kiinnitetty mainos
Päätös:                Huomautus

YKSITYISOMAISUUS JULKISENA MAINOSALUSTANA

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Yksityisomaisuuden käyttäminen luvatta ja sen tavanomaisen käyttötarkoituksen vastaisesti julkisena mainostilana oli hyvän tavan vastaista menettelyä. 

Lausuntopyyntö 

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä, koska mainossatulansuojia on kiinnitetty yksityishenkilöiden polkupyörien satuloihin. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan menettely on hyvän tavan vastaista, koska satulasuoja on kiinnitetty luvatta ja ennalta arvaamatta yksityisten henkilöiden kulkuneuvoihin, ja yhtiö on näin käyttänyt toisten omistamia tai hallitsemia kulkuneuvoja omassa elinkeinotoiminnassaan luvatta ja niiden tavanomaisen käyttötarkoituksen vastaisesti julkisena mainostilana välittääkseen markkinointiviestejään paitsi kulkuneuvon käyttäjälle myös muille henkilöille.

Markkinointi

Ravintolaruuan kuljetuspalveluita tarjoavan yrityksen mainoksia on kiinnitetty yksityishenkilöiden polkupyörien satuloihin. 

Markkinoijan vastaus

Satulasuojauksesta olemme saaneet pääasiassa positiivista palautetta kuluttajilta, koska kyseessä on käyttötuote pyöräilijöille. Satulasuoja suojaa istuinta sateelta ja lialta. Haluamme tukea pyöräilyä ja ilmastonmuutoksen torjuntaa, minkä vuoksi myös satulasuojat on valmistettu kierrätetystä materiaalista.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Sovellettavat säännöt

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla ja siinä on noudatettava elinkeinoelämässä yleisesti hyväksyttyjä menettelytapoja. Markkinointi ei saa heikentää yleisön luottamusta markkinointiin.

Asian arviointi

Ravintolaruuan kuljetuspalveluita tarjoavan yrityksen mainoksia on kiinnitetty yksityishenkilöiden polkupyörien satuloihin.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että korkeimman oikeuden ennakkopäätös KKO 2013:5 on asian ratkaisun kannalta olennainen. Siinä kysymys oli menettelystä, jossa suoramarkkinointiyhtiö oli ilman lupaa kiinnittänyt kuluttajien asuntojen ulko-oviin ja postilaatikoihin asiakasyritystensä liimapinnoin tarttuvia mainoslappuja. Mainokset olivat olleet helposti irrotettavissa, eikä niiden käyttämisestä ollut aiheutunut välitöntä aineellista vahinkoa omaisuudelle.

Korkein oikeus totesi, että menettelyn hyvän tavan vastaisuuden arviointi on objektiivista kokonaisarviointia. Arvioinnissa otetaan huomioon asianomaisen yksittäistapauksen kaikki olosuhteet, myös käytetty viestin ja markkinoinnin toteuttamistapa. Korkein oikeus totesi, että menettely, jossa markkinointiyhtiö kiinnittää ennalta arvaamatta ja asianmukaista lupaa hankkimatta yksityishenkilöiden asuntojen ulko-oviin ja postilaatikoihin mainoslappuja, on ristiriidassa kotirauhan, yksityisyyden ja omaisuuden kunnioittamisen ja koskemattomuuden kanssa. Mainoksia kiinnittämällä yhtiö oli pakottanut yksityishenkilöt vastaanottamaan kaupallisia viestejä tavanomaisesta poikkeavalla tavalla ja yksityiselämänsä piiriin ulottuvalla tavalla. Näin tehdessään se oli myös käyttänyt toisten omistamia tai hallitsemia rakennuksen osia tai postilaatikoita omassa elinkeinotoiminnassaan luvatta ja niiden tavanomaisen käyttötarkoituksen vastaisesti julkisena mainostilana välittääkseen markkinointiviestejään samalla myös muille. Korkein oikeus katsoi, että menettely oli selvästi ristiriidassa yleisesti hyväksyttyjen yhteiskunnallisten arvojen kanssa huolimatta siitä, että liimapinnoin tarttuvien lappujen käyttämisen ei esitetty aiheuttaneen aineellista vahinkoa. Korkein oikeus katsoi, että mainoslappujen kiinnittäminen asuntojen ulko-oviin ja postilaatikoihin oli hyvän tavan vastaista.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että nyt kysymyksessä oleva menettely, jossa yrityksen mainoksia on kiinnitetty yksityishenkilöiden polkupyöriin, on rinnastettavissa edellä kuvattuun menettelyyn siltä osin, että mainostaja on käyttänyt toisten omistamaa tai hallitsemaa yksityisomaisuutta luvatta ja sen tavanomaisen käyttötarkoituksen vastaisesti julkisena mainostilana.

Edellä mainituilla perusteilla ja erityisesti ottaen huomioon korkeimman oikeuden ennakkoratkaisu KKO 2013:5 mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että menettely on ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan vastainen. Menettely on siten hyvän tavan vastaista.

Asian käsittelyyn ovat osallistuneet mainonnan eettisen neuvoston varapuheenjohtaja varatuomari Sanna Holkeri, Strategic Branding & Consumer Insight Caroline Lilius, päätoimittaja Iina Artima-Kyrki, varatuomari Pia Kumpulainen, Strategy Director Tommi Pelkonen ja Head of Digital Marketing Pekka Rantamoijanen.

Sanna Holkeri
varapuheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri