MEN 26/2020: HL-Property Oy (Hotlips)

Lausunto:
MEN 26/2020
Markkinoija:
HL-Property Oy (Hotlips)
Media:
radio
Päätös:
vapauttava
Artikla:
3 artikla - Hyvä tapa

Mainonnan eettinen neuvosto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Mainoksessa käytetty alatyylinen ilmaisu ei kuulunut mainoksessa kokonaisuudessaan. Lausuntopyynnössä esitetyllä perusteella mainos ei ollut hyvän tavan vastainen.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Hotlips.fi-verkkokaupan radiomainoksesta, jota on esitetty Sanoma-konsernin radiokanavilla. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan radiossa ei tarvitsisi kuulua tällaista kielenkäyttöä: ”johto jäi perseeseen”.

Markkinointi

Mainos kuuluu seuraavasti:

"Hotlips!
Muuten ok, mut nyt toi johto on mun p*****ssä.
Unohda johdot. Maailman suosituin radio-ohjattu Satisfyer-pariskuntavibraattori nyt mielettömään hintaan 19,90. Tarjous on voimassa vain tästä perjantaista sunnuntaihin.
Nyt toimii!
Hotlips, aah, piste fi.”

Mainosta on esitetty 10.-16.2.2020. Sitä on viikon aikana esitetty kaikkiaan noin 340 kertaa pääosin kello 9–15, mutta myös muina vuorokauden aikoina.

Markkinoijan vastaus

Markkinoija ei ole antanut vastausta asiassa.

Median vastaus

RadioMedia ry:n jäsenet, kaupallinen radiotoimiala, on sitoutunut noudattamaan kuluttajasuojalain säännösten lisäksi alan itsesääntelyä muun muassa mainonnan eettisen neuvoston (MEN) ja Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) sääntöjä.

Radiokanavamme ei ole kuuntelijaprofiililtaan lapsille suunnattu. Konsernimme radiokanavilla on tarkkaan harkitut ja suunnitellut kohdeyleisöt. Radiokanavien ohjelmisto ja mainonta kohdennetaan radiokanavien kuuntelijaprofiilien mukaan, eikä radiokanavilla ole lapsille, nuorille tai perheille nimenomaisesti suunnattua ohjelmaa. Se, että lapsi tai nuori kuuntelee radiokanavaa ja sieltä tulevaa aikuisille suunnattua sisältöä (ml. radiomainokset), ei tee kyseisestä kanavasta lapsille ja nuorille kohdistettua mediaa.

Kuuntelemme jokaisen mainoksen erikseen, jotta varmistumme radiomainonnan hyvän tavan mukaisuudesta. Tässäkin tapauksessa mainokset on kuunneltu ja arvioitu etukäteen.

Mainokset eivät puhuttele lapsia ja nuoria, eikä niissä sinänsä ole sopimatonta tai muuten hyvän tavan vastaista sisältöä tai viestiä. Mainokset eivät sisällä sellaista selkeää sanallista sisältöä, jonka seksuaalisen luonteen vuoksi se olisi lapsille ja nuorille ICC:n markkinoinnin perussääntöjen tarkoittamalla tavalla haitallista, jos lapsi tai nuori kuulisi mainoksia.

ICC:n markkinointisääntöjen perusteella ensisijainen vastuu markkinoinnin sisällöstä on markkinoijalla. Radiokanavan on ICC:n säännösten mukaan kuitenkin noudatettava asianmukaista huolellisuutta omassa toiminnassaan. Olemme noudattaneet huolellisesti ICC:n markkinointisääntöjä. 

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 3 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kysymyksessä olevassa maassa tai kulttuurissa.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainoksen alussa käytetään alatyylistä ilmaisua. Sana ei kuitenkaan kuulu radiomainoksessa kokonaisuudessaan, vaan sen tilalla kuullaan osittain piippausääni.

Edellä mainitulla perusteella mainonnan eettinen neuvosto katsoo, etteivät markkinoija ja media ole lausuntopyynnössä esitetyllä perusteella menetelleet ICC:n markkinoinnin perussääntöjen vastaisesti. Mainos ei ole hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat osallistuneet mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov ja jäsenet varatuomari Sanna Holkeri, varatuomari Pia Kumpulainen, Head of Strategic Branding & CI Caroline Lilius, Senior Advisor Tommi Pelkonen, oikeustieteen kandidaatti Johanna Suurpää ja varatuomari Raija Tuokko.

Päivi Romanov                                                              Paula Paloranta
puheenjohtaja                                                               sihteeri

ASIASANA: SOPIMATON KIELENKÄYTTÖ

Markkinoija:         HL-Property Oy (Hotlips)
Media:                   Radio (Sanoma-konsernin radiokanavat)
Päätös:            Vapauttava lausunto