MEN 25/2012: lausunto metsästyslehdesssä olleesta mainoksesta, jossa vähäpukeinen nainen mainoksien katseenvangitsijana

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO              11.12.2012

Lausunto: MEN 25/2012
Mainostajat: Ase ja Kone Oy ja Kemiön Metsästyspuoti
Media: Ase ja Erä -lehti
Päätös: Huomautus

LAUSUNTO METSÄSTYSLEHDESSÄ OLLEESTA MAINOKSESTA, JOSSA VÄHÄPUKEINEN NAINEN MAINOKSEN KATSEENVANGITSIJANA

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä lehtimainoksesta, jossa mainostetaan metsästykseen liittyviä tuotteita. Konekivääripatruunavyöllä kehonsa strategiset paikat peittänyt puolialaston nainen, jonka kädessä on ase, ei lausunnon pyytäjän käsityksen mukaan sovi metsästysaseiden mainostamiseen. Mainos on lausunnon pyytäjän käsityksen mukaan hyvän tavan vastainen myös sen vuoksi, että kyseisten aseiden mainostaminen on moraalisesti arveluttavaa.

Mainos

Mainoksen ylälaidassa on peuran kuva ja mainostajien yhteystiedot ja aukioloajat. Muutoin mainoksessa on kuvia mainostettavista tuotteista, kuten kivääri, lipas ja riistan haudutuspata. Mainoskuvassa esiintyvällä asetta kädessään pitelevällä naisella on yllään shortsit. Hänen yläkehoaan peittävät patruunavyöt.

Median lausuma

Mainonnan eettinen neuvoston on pyytänyt asiassa lausumaa mainoksen julkaisseelta medialta. Media ei ole antanut pyydettyä lausumaa.

Mainostajan lausuma

Mainostajan mukaan mainos on hyvän tavan mukainen. Mainostaja katsoo, että koska kyseessä on aseliike, aseita tulee voida mainostaa. Mainoksessa esiintyvä nainen osallistuu mainostajan PR-tehtäviin liikkeessä ja messuilla ja on siten asiakkaille tuttu.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 4 artiklan mukaan markkinoinnissa ei saa sallia sukupuoleen perustuvaa syrjintää.

Mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden 1 kohdan mukaan mainos on hyvän markkinointitavan vastainen, jos

a)    naista tai miestä käytetään katseenvangitsijana tai seksiobjektina ja sukupuolta käytetään alentavalla, väheksyvällä tai halventavalla tavalla;

b)    naista tai miestä käytetään seksiobjektina tai asiattomasti katseenvangitsijana eikä sillä ole mainostettavan tuotteen tai palvelun kanssa mitään tekemistä; tai

c)    mainoksessa on seksuaalisia vihjailuja tahi lupauksia, joilla ei ole mainostettavan tuotteen kanssa mitään tekemistä.

Ensiksi mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että aseiden mainostaminen on sallittua.

Mainoksessa on kuitenkin käytetty vähäpukeista naista katseenvangitsija ja seksiobjektina. Lisäksi nainen esitetään mainoksessa alentavalla ja halventavalla tavalla. Vähäpukeisuudella ja metsästystuotteilla ei ole yhteyttä toisiinsa.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos on ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 4 artiklan ja mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden 1 kohdan vastainen. Mainos on siten hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, johtaja Sirpa Juutinen, päätoimittaja Lauri Kontro, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist, varatuomari Pirkko Mäkinen ja apulaisjohtaja Petra Wikström-Van Eemeren.

Outi Antila                                                                      Paula Paloranta

puheenjohtaja                                                                sihteeri