MEN 24/2015: Yle Areenassa esitettävän sarjan esittelyfilmi

Lausunto:    MEN 24/2015                                     28.8.2015
Mainostaja:  Yleisradio Oy
Media:          Televisio
Päätös:         Vapauttava lausunto

 

YLE AREENASSA ESITETTÄVÄN SARJAN ESITTELYFILMI

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Yle Areenassa esitettävän ohjelmasarjan esittelyfilmistä. Lausunnon pyytäjän käsityksen mukaan esittelyfilmi on hyvän tavan vastainen, koska siinä on alastomuutta. Hänen mukaansa Yle ei ole ottanut toiminnassaan huomioon lastensuojelua.

Mainos        

Ohjelmasta on kaksi esittelyfilmiä. Ne ovat 13–20 sekuntia pitkiä. Esittelyfilmejä on näytetty päivällä klo 11.00 alkaen aamuyöhön klo 3.00 asti.

Mainostajan lausuma

Seksin suurkaupungit -ohjelma on kulttuurikanava Arten sarja seksin alakulttuureista suurkaupungeissa. Sarjassa käsitellään rohkeita aiheita tyylikkäästi kuvattuna ja huumorilla höystettynä. Ohjelmasarja on katsottavissa vain Yle Areenassa.

Markkinointitrailerit ovat sarjan hengen mukaisia. Trailerissa esiintyy vähäpukeisia ja alastomia ihmisiä, mutta heitä ei ole kuvattu alentavalla, väheksyvällä tai halventavalla tavalla. Kuvaohjelmalakia on noudatettu. Trailerit on luokitellut kuvaohjelmaluokittelija ja ne ovat saaneet luokituksen 7. Mainostaja on myös sisäisesti pitänyt huolen siitä, että kyseisen ohjelman trailereita ei ole ajettu lastenohjelmien ympäristössä.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla.

Perussääntöjen 2 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa.

Perussääntöjen 18 artiklan mukaan lapsille tai nuorille kohdistetussa markkinoinnissa on noudatettava erityistä huolellisuutta. Tällaisessa viestinnässä tulee kunnioittaa myönteistä asennetta, käyttäytymistä ja elämäntapaa. Markkinointi ei saa sisältää aineistoa, joka saattaa vahingoittaa lapsia tai nuoria henkisesti, moraalisesti tai fyysisesti.

Neuvoston arvioitavana ovat Yle Areenassa esitettävän Seksin suurkaupungit -ohjelman esittelyfilmit. Niitä on näytetty YLE 1, YLE 2 ja Yle Teema  -televisiokanavilla. Esittelyfilmejä on näytetty paitsi iltamyöhään myös ennen klo 21.

Mainonnan eettinen neuvosto korostaa, että mainostaja on lain nojalla julkista palvelua tarjoava yhtiö. Julkista tehtävää hoitavan tahon tulisi kiinnittää erityistä huomiota siihen, että sen mainonta on hyvän tavan mukaista.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että alastomuus mainoksessa ei sinänsä ole hyvän tavan vastaista. Alastomuutta sisältävän mainoksen hyvän tavan mukaisuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota muun muassa alastomuuden esitystapaan ja -yhteyteen sekä mainoksen esitysaikaan ja kokonaisvaikutelmaan. Neuvosto korostaa, että lapset tavoittavassa markkinoinnissa mainostajan on noudatettava erityistä huolellisuutta.

Alastomuus esittelyfilmeissä on välähdyksenomaista eikä se ole erityisen korostettua. Esittelyfilmejä leimaa hyväntuulisuus ja humoristisuus. Mainostaja on ottanut huomioon, ettei esittelyfilmejä ole esitetty lastenohjelmien yhteydessä.

Edellä mainitulla perusteella mainonnan eettinen neuvosto katsoo, etteivät esittelyfilmit ole ICC:n markkinoinnin perussääntöjen vastaisia. Mainokset eivät siten ole hyvän tavan vastaisia.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja johtaja Tarja Heinilä-Hannikainen, varatuomari Arja Hiltunen, Partner Sirpa Juutinen, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist ja emerituspäätoimittaja Tapani Ruokanen.

Tarja Heinilä-Hannikainen                                          Paula Paloranta
puheenjohtaja                                                                 sihteeri