MEN 23/2022 Urjalan Makeistukku Oy

Lausunto:
23/2022
Markkinoija:
Urjalan Makeistukku Oy
Media:
internet
Päätös:
huomautus
Artikla:
1 artikla - Perusperiaatteet
3 artikla - Hyvä tapa
18 artikla - Lapset ja nuoret

Mainonnan eettinen neuvosto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Ananasanustappi-ilmaisun käyttäminen makeismainoksessa oli hyvän tavan vastaista.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Urjalan Makeistukku Oy:n markkinoinnista, joka on julkaistu yrityksen verkkosivustolla. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan, mainos on lapsia seksualisoiva siinä käytetyn sanallisen ilmaisun ja lapsen ilmeen vuoksi. Lausunnonpyytäjä korostaa, että ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 18 artikla edellyttää lapsia esittävältä mainonnalta "erityistä huolellisuutta.”

Markkinointi

Markkinoijan verkkosivustolla on julkaistu mainoskuva, jossa on teksti: ”Ennakkotilaa nyt! Ananasanustapit vain makeistukusta!”. Mainoksessa on kuva punahiuksisesta kieroon katsovasta lapsesta. Teksti peittää tytön suun. Mainostekstin vieressä on kuva keltaisista makeisista.

Markkinoijan vastaus

Olemme samaa mieltä lausunnonpyytäjän kanssa siitä, että mainos on hyvän tavan vastainen. Mainos oli poistettu verkkosivuilta. Jatkossa olemme tarkempia.

 Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisäännöt

ICC:n markkinointisääntöjen määritelmien mukaan ICC:n markkinointisääntöjä sovellettaessa lapsi tarkoittaa alle 13-vuotiasta henkilöä.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinoinnissa on noudatettava hyvää liiketapaa. Markkinointi ei saa heikentää yleisön luottamusta markkinointiin.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 3 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kysymyksessä olevassa maassa tai kulttuurissa.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 18 artiklan mukaan lapsille tai nuorille kohdistetussa tai heitä esittävässä markkinoinnissa on noudatettava erityistä huolellisuutta. Tällaisessa viestinnässä ei saa horjuttaa myönteistä asennetta, käyttäytymistä tai elämäntapaa. Markkinointi ei saa sisältää aineistoa, joka saattaa vahingoittaa lapsia tai nuoria henkisesti, moraalisesti tai fyysisesti.

Asian arviointi

Makeisia myyvän yrityksen verkkosivuilla on mainostettu makeisia ilmaisulla ”Ennakkotilaa nyt! Ananasanustapit vain makeistukusta!”. Mainoksessa on kuva makeisista ja lapsesta. Lausunnonpyytäjän mukana mainos on hyvän tavan vastainen, koska se on lapsia seksualisoiva. Markkinoija on myöntänyt, että mainos on hyvän tavan vastainen.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainostettava makeistuote kiinnostaa lapsia. Lisäksi mainoskuvassa on lapsi, mikä omalta osaltaan on omiaan lisäämään lasten kiinnostusta mainokseen. Alaikäisille suunnattua markkinointia arvioidaan keskimääräistä tiukemmin. Mainoksessa käytetty ilmaisu on sopimaton lapsia kiinnostavassa makeismainoksessa.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että markkinoija on menetellyt ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1, 3 ja 18 artiklojen vastaisesti. Mainos on hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat osallistuneet mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov ja jäsenet päätoimittaja Iina Artima-Kyrki, varatuomari Reima Jussila, varatuomari Pia Kumpulainen, Senior Advisor Tommi Pelkonen, päätoimittaja Ville Pohjonen ja oikeustieteen kandidaatti Johanna Suurpää.

Päivi Romanov                                         Paula Paloranta

puheenjohtaja                                           sihteeri

ASIASANAT: MAKEISMAINOS, LAPSI

Lausunto:             MEN 23/2022

Markkinoija:         Urjalan Makeistukku Oy

Media:                   Markkinoijan verkkosivu

Päätös:                 Huomautus