MEN 22/2021: Perussuomalaiset rp.

Lausunto:
MEN 22/2021
Markkinoija:
Perussuomalaiset rp.
Media:
ulkomainos / mainos myymälässä
Päätös:
ei toimivaltaa

Mainonnan eettinen neuvosto

Lausuntopyyntö

JCDecaux Finland Oy on pyytänyt mainonnan eettiseltä neuvostolta lausuntoa Perussuomalaiset rp:n kunnallisvaalimainoksesta, joka on julkaistu ulkomainoksena. Yritys pyytää lausuntoa siitä, onko mainos hyvän tavan vastainen tai lainvastainen esimerkiksi sen rasistisuuden vuoksi.

Markkinointi

Kysymyksessä on Perussuomalaiset rp:n kunnallisvaalimainos. Mainoksessa on kuva, joka esittää kerrostalon rappukäytävän nimitaulua. Nimitaulussa on seuraava teksti:

”Hekatalontie 6 b

8 tuli jonon ohi

9 tuli jonon ohi

10 tuli jonon ohi

11 tuli jonon ohi

12 Miettinen

13 Rauhala

14 tuli jonon ohi

15 tuli jonon ohi

16 tuli jonon ohi”.

Nimitaulun vieressä on isokokoinen teksti ”Sinä maksat”.

Mainoksen alalaidassa on teksti: ”Helsinki PerusS Kaupungin asuntojono on vakava paikka. Tavallisella työssäkäyvällä kaupunkilaisella pitää myös olla katto päänsä päällä, vaikkei hän pystyisi asuntoa ostamaan. Huono maahanmuuttopolitiikka vaikuttaa tähänkin. Kun tahdot kaupungin asuntojen oikeudenmukaisempaa jakoa, perussuomalainen valtuutettu ajaa asiaasi. Tämäkin on poliittinen valinta.”.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Neuvoston toimivalta

Mainonnan eettisen neuvoston sääntöjen 1 kohdan mukaan neuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja siitä, onko mainos tai muu menettely markkinoinnissa hyvän tavan vastaista ottaen huomioon Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisäännöt. Neuvosto ei ota kantaa poliittisen tai uskonnollisen mainonnan sisältöön. Neuvosto voi antaa ennakkolausuntoja (Copy Advice). Neuvosto voi kehittää mainonnan eettisiä periaatteita. Neuvosto ei anna lausuntoja siitä, onko mainonta tai muu markkinointi lainvastaista.

Mainonnan eettisen neuvoston sääntöjen 9 kohdan mukaan lausuntopyyntö voidaan jättää käsittelemättä, jos

1. sitä ei täydennetä neuvoston asettamassa määräajassa;
2. asia ei kuulu neuvoston toimivaltaan;
3. kysymys on selvästi tuotteesta itsestään eikä sen markkinoinnista;
4. se on selvästi perusteeton;
5. asia kuuluu selvästi toiselle itsesääntelytoimielimelle;
6. samantyyppisessä lausuntoasiassa on jo annettu vapauttava lausunto;
7. asialla ei voida katsoa olevan yleistä merkitystä; tai
8. samasta asiasta on jo annettu huomautus.

Asian arviointi

Lausuntopyynnössä on kysymys ennen kunnallisvaaleja julkaistusta poliittisesta ulkomainoksesta ja sen sisällön hyvän tavan mukaisuudesta. Mainonnan eettinen neuvosto ei ole sääntöjensä 1 kohdan mukaan toimivaltainen arvioimaan poliittisen mainonnan sisältöä eikä markkinoinnin mahdollista lainvastaisuutta. Asia jätetään käsittelemättä neuvoston sääntöjen 1 kohdan ja 9 kohdan 2 alakohdan perusteella.

Asian käsittelyyn ovat osallistuneet mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov ja jäsenet varatuomari Sanna Holkeri, oikeustieteen kandidaatti Johanna Suurpää, varatuomari Pia Kumpulainen, Head of Strategic Branding & CI Caroline Lilius ja päätoimittaja Ville Pohjonen.

Päivi Romanov                                                              Paula Paloranta
puheenjohtaja                                                               sihteeri

ASIASANAT: VAALIMAINOS, EI TOIMIVALTAA

Lausunnonpyytäjä:          JCDecaux Finland Oy
Mainostaja:                       Perussuomalaiset rp.
Media:                                Ulkomainos
Päätös:                              MEN 22/2021
                                            Lausuntopyyntö jätetään käsittelemättä (ei toimivaltaa)