MEN 2/2021: Stokke AS

Lausunto:
MEN 2/2021
Markkinoija:
Stokke AS
Media:
sovellus
Päätös:
huomautus
Artikla:
7 artikla - Markkinoinnin tunnistettavuus

Mainonnan eettinen neuvosto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Markkinointi ei ollut tunnistettavissa markkinoinniksi ICC:n markkinoinnin perussääntöjen edellyttämällä tavalla.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Stokke AS:n markkinoinnista. Mainos on julkaistu Linda Juholan Instagram-tilin lindajuhola Story-osiossa. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan julkaisu ei ole tunnistettavissa markkinoinniksi.

Markkinointi

Instagram-tilillä lindajuhola on Story-osiossa julkaistu vauvan sänkyä esitteleviä kuvia. Julkaisussa on teksti: ”This has been my dream bed since it’s the most beautiful baby bed I’ve seen”.

Julkaisun vasemmassa yläkulmassa on pienikokoinen merkintä ”Kaupallinen yhteistyö @stokkebaby”, mutta merkintä ei näy, koska se jää käyttäjänimen alle julkaisua älypuhelimen näytöltä tarkasteltaessa.  

Markkinoijan vastaus

Stokke has a collaboration with Linda Juhola regards to some products from our assortment (here our Stokke® Sleepi™ Bed). She has here underneath her name specified that it is an advertisement in collaboration with Stokke. On your attached photo I do not explicit see such text, as the filter name is automatically shown in this area, which could be the reason for your request.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Sovellettavat säännöt

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 7 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava esitystavasta ja mediasta riippumatta selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi. Mainoksen, mukaan lukien ”natiivimainos”, on oltava heti tunnistettavissa mainokseksi, kun se julkaistaan mediassa, jossa on uutisia tai muuta toimituksellista aineistoa. Tarvittaessa mainos on merkittävä mainokseksi.

Markkinoinnin kaupallinen tarkoitus tulee käydä selkeästi ilmi. Kuluttajaa ei tule johtaa harhaan menettelyn kaupallisen luonteen osalta. Tuotteen markkinointia ei tule naamioida esimerkiksi markkinatutkimukseksi, kuluttajakyselyksi, käyttäjän tuottamaksi sisällöksi, yksityiseksi blogiksi, henkilökohtaiseksi julkaisuksi sosiaalisessa mediassa tai riippumattomaksi arvosteluksi.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 23.2 artiklan mukaan markkinoija on vastuussa kaikesta markkinoinnistaan.

Asian arviointi

Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei Instagram-julkaisu ole heti selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi esimerkiksi älypuhelimen näytöltä tarkasteltaessa, koska merkintä jää käyttäjänimen alle.

Edellä mainitulla perusteella neuvosto katsoo, että markkinoija ja media ovat menetelleet ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 7 artiklan vastaisesti.

Neuvosto korostaa, että selkeänä mainostunnisteena voidaan pitää esimerkiksi ilmaisua ”mainos”.

Asian käsittelyyn ovat osallistuneet mainonnan eettisen neuvoston varapuheenjohtaja varatuomari Sanna Holkeri, päätoimittaja Iina Artima-Kyrki, varatuomari Pia Kumpulainen, Head of Strategic Branding & CI Caroline Lilius, Senior Advisor Tommi Pelkonen, Marketing Strategist Heini Hussam ja oikeustieteen kandidaatti Johanna Suurpää.

Sanna Holkeri                                                               Paula Paloranta
puheenjohtaja                                                               sihteeri

ASIASANAT: MARKKINOINNIN TUNNISTETTAVUUS, INSTAGRAM STORY

Lausunto:             MEN 2/2021
Markkinoija:         Stokke AS
Media:                   Linda Juhola (Instagram-käyttäjänimi: lindajuhola)
Alusta:                  Instagram
Päätös:                 Huomautus