MEN 16/2021: Finlayson Oy

Lausunto:
MEN 16/2021
Markkinoija:
Finlayson Oy
Media:
sovellus
internet
Päätös:
vapauttava
Artikla:
1 artikla - Perusperiaatteet
2 artikla - Yhteiskunnallinen vastuu

Mainonnan eettinen neuvosto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Mainosta kokonaisuutena arvioituna sen ei katsottu olevan hyvän tavan vastainen.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyyntöjä yksityishenkilöiltä Finlayson mainoksesta. Lausunnonpyytäjien käsityksen mukaan mainos on hyvin tavan vastainen, koska siinä on käytetty ilmaisua ”poikkeustila”. Yhden lausunnonpyytäjän mukaan ilmaisun käyttö koronaviruspandemian aikana on hyvän maun vastaista ja vastuutonta. Toisen lausunnonpyytäjän mukaan poikkeusolojen aikana ei ole sopivaa kannustaa ihmisiä liikkumaan myymälöissä. Sen vuoksi ilmaisu ei ole sopiva vitsi mainokseen. Kolmannen lausunnonpyytäjän mukaan mainitun ilmaisun käyttäminen minkä tahansa tuotteen myymiseen on mautonta ja iljettävää.

Markkinointi

Tuotteita on markkinoitu seuraavasti: ”Poikkeustila Varastot pois jopa -60 % Finlayson est. 1820” ja ”Poikkeustila Varastot pois jopa -60 % Varastontyhjennys Poikkeustila nyt kaikissa Finlayson-myymälöissä ja verkkokaupassa 10.3.2021 asti. Tuotevalikoima vaihtelee myymälöittäin. Katso tarjoukset”. 

Markkinoijan vastaus

Poikkeustila-kampanja suunniteltiin ja sen kampanjointi aloitettiin 18.2., ennen kuin koronan aiheuttamasta poikkeustilasta puhuttiin ja uutisoitiin yleisellä tasolla. Heti 1.3., kun hallitus viesti poikkeusoloista, vedimme kampanjan viestintää alas. Pyrimme huomioimaan kaikki kampanjassa käyttämämme mediat, mutta valitettavasti aineistoa oli jäänyt Instagramiin ja sitä näkyi vielä hetken aikaa.

Suhtaudumme äärimmäisen vakavasti koronaan ja sen aiheuttamaan tilaan. Viime vuonna olemme kannustaneet maskien käyttöön. Olemme toimittaneet 60 miljoonaa maskia Huoltovarmuuskeskukselle ja Sininauhasäätiölle. Tarjoamme myymälöissämme asioiville maksuttomat maskit. Työnantajana meillä on vastuu yli sadan henkilön toimeentulosta, joten emme leiki tällä asialla.

Olimme samaa mieltä kampanjanimen epäsopivuudesta heti sen jälkeen, kun hallitus alkoi puhua poikkeusoloista. Toki näin jälkikäteen mietittynä parempaa harkintaa olisi pitänyt käyttää lähtökohtaisestikin, mutta emme olleet ajatelleet viitteitä tähän, vaan poikkeustila koski varastoamme, joka vallitsevan tilanteen vuoksi oli jäänyt liian runsaaksi ja näin ollen tilanne yrityksemme osalta oli hyvin poikkeuksellinen. Tämä tuotiin kampanjassammekin esiin: ”poikkeustila pilkkuvirheen vuoksi.”

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Sovellettavat säännöt

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinoinnissa on noudatettava hyvää liiketapaa. Markkinointi ei saa heikentää yleisön luottamusta markkinointiin.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 2 artiklan mukaan markkinoinnissa on kunnioitettava ihmisarvoa. Markkinoinnissa ei tule ilman perusteltua syytä käyttää hyväksi pelkoa, vastoinkäymisiä tai kärsimystä. Markkinoinnissa ei saa hyväksyä väkivaltaa, laittomuutta tai muutoin yhteiskunnan vastaista käyttäytymistä. Markkinoinnissa ei myöskään tule yllyttää tällaiseen käyttäytymiseen.

Asian arviointi

Tuotteita on markkinoitu käyttäen ilmaisua ”Poikkeustila, varastot pois jopa -60 %”. Lausunnonpyytäjien käsityksen mukaan ilmaisu ”poikkeustila” ei ole koronaviruspandemian aikana vastuullista ja kuluttajia ei ole sopivaa kannustaa liikkumaan myymälöissä. Markkinoijan mukaan mainoksessa viitataan siihen, että koronaviruspandemian vuoksi yrityksen varastot ovat täyttyneet.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että yrityksen tuotteiden menekinedistäminen on sallittua myös koronaviruspandemian aikana. Ilmaisulla ”poikkeustila” markkinoija viittaa muun ohella siihen, että pandemian vuoksi sen varastot ovat täyttyneet ja tuotteita myydään nyt poikkeuksellisen paljon alennetuilla hinnoilla. Markkinoijan tuotteita on ollut tarjolla sekä myymälöissä että verkkokaupassa. Mainonnan ei voida katsoa kannustaneen sellaiseen liikkumiseen, joka sellaisenaan vaararantaisi terveysturvallisuuden.

Lisäksi mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainoksen esitystapa huomioon ottaen ilmaisua ”poikkeustila” ei ole käytetty sellaisella tavalla, että sen voitaisiin katsoa olevan pandemiaa vähättelevä.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei mainos ole ICC:n markkinoinnin perussääntöjen vastainen. Mainos ei ole hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat osallistuneet mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov ja jäsenet päätoimittaja Iina Artima-Kyrki, Senior Advisor Tommi Pelkonen, varatuomari Sanna Holkeri ja varatuomari Raija Tuokko.

Päivi Romanov                                                              Paula Paloranta
puheenjohtaja                                                               sihteeri

ASIASANAT: VASTUULLISUUS

Lausunto:                          MEN 16/2021
Markkinoija:                      Finlayson Oy
Media:                                Yrityksen kotisivut ja sosiaalinen media
Päätös:                              Vapauttava lausunto