MEN 16/2014: Intiimivaivojen hoitotuotteen mainos

Lausunto:    MEN 16/2014                                                    27.8.2014
Mainostaja: ratiopharm Oy
Media:         Asiakaslehti
Päätös:        Vapauttava lausunto

INTIIMIVAIVOJEN HOITOTUOTTEEN MAINOS

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä hiivasienitulehduksen hoitoon käytettävän tuotteen mainoksesta. Lausunnon pyytäjä pitää apteekin asiakaslehdessä julkaistua mainosta hyvän tavan vastaisena, koska siinä on kuvattu piparkakku-pikkuleipä, ja sanaa pipari käytetään puhekielessä kuvaamaan naisen sukuelintä. Ei ole lainkaan yksiselitteistä, kuinka kuva ja siihen liittyvä teksti (pipari & hometta) tulee ymmärretyksi. On jopa mahdollista, että mainoksen myötä nuoria tyttöjä alkaa inhottaa oma sukupuolisuutensa / sukuelimensä tai jatkossa piparkakun syönti tuo mieleen ikäviä asioita. Lausunnon pyytäjä toteaa myös, että kaikkea naisten ja tyttöjen sukupuolista häirintää tulisi pyrkiä hillitsemään. Mainos on seksuaalisesti arvioituna ja kuva-aiheen yleisyys huomioon ottaen epäasiallinen.

Mainos       

Mainoksen yläosassa on kuvattu piparkakku valkoisella lautasella, ja kuvan alla on teksti ”Pidä tästä hyvää huolta - siihen ei hiiva kuulu”.

Mainoksessa on lisäksi kuva tuotepaketista, jonka ohessa on teksti ”Fluconazol ratiopharm 150 mg.

- Uusiutuneen hiivasienitulehduksen hoitoon

- Yksi kapseli suun kautta riittää

- Edullinen”

sekä teksti ”intiimivaivat.fi” ja valmistajan tuotemerkki.

Mainoksen alaosassa on esitetty pienemmällä kirjasinkoolla tarkempaa tietoa tuotteesta.             

Mainostajan lausuma            

Mainostaja toteaa, että lausuntopyynnön kohteena oleva mainos on osa Naisen terveys -konseptia, johon kuuluu myös intiimivaivat.fi-sivusto sekä muuta tuotemainontaa. Konseptin kohderyhmänä ovat naiset 16 ikävuodesta lähtien sekä terveydenhuollon ammattihenkilöt, joiden toivotaan suosittelevan sivustoa.

Mainostajan mukaan Naisen terveys -konseptin tavoitteena on tarjota kohderyhmään kuuluville luotettavaa terveystietoutta ja tehdä tunnetuksi intiimivaivat.fi-sivustoa. Konseptilla halutaan viestittää, että naisten intiimivaivat ovat normaaleja asioita, joita ei tarvitse ujostella – arkaan asiaan haluttiin tuoda huumori mukaan.

Mainostaja katsoo, että Naisen terveys -konsepti on asiallinen eikä se sisällä hyvän markkinointitavan vastaisia elementtejä. Tätä tulee myös ennen konseptin lanseerausta suoritettu markkinatutkimus.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinoinnin perussääntöjen 2 artikla edellyttää, että markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että hiivasienitulehduksen hoitoon tarkoitettua tuotetta mainostavassa apteekin asiakaslehden mainoksessa on käytetty kuva-aiheena piparkakku-pikkuleipää. Neuvosto toteaa myös, että piparkakulla viitataan mainoksessa naisen sukupuolielimeen. Neuvosto ei katso mainostettava tuote, mainoksen esitystapa ja kohderyhmä huomioon ottaen, että mainos halventaisi naissukupuolta tai olisi omiaan aiheuttamaan sukupuolista häirintää.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos ei ole ICC:n markkinoinnin perussääntöjen vastainen. Mainos ei ole siten hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja, varatuomari Tarja Heinilä-Hannikainen, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist, päätoimittaja Tapani Ruokanen, yhteiskuntasuhdejohtaja Petra Wikström, varatuomari Päivi Romanov ja varatuomari Raija Tuokko.

Tarja Heinilä-Hannikainen                                Riina Hero
puheenjohtaja                                                       sihteeri