MEN 14/2014: Yökerhon kristinuskoon viittaavat mainokset

Lausunto:
MEN 14/2014
Markkinoija:
Namuravintolat Oy
Media:
internet
ulkomainos / mainos myymälässä
Päätös:
vapauttava

Mainonnan eettinen neuvosto

Lausunto:    MEN 14/2014                                         2.6.2014
Mainostaja: Namuravintolat Oy
Media:         Internet ja ulkomainonta
Päätös:        Vapauttava lausunto

YÖKERHON KRISTINUSKOON VIITTAAVAT MAINOKSET

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Namu -yökerhon pääsiäisen aikaan esillä olleista mainoksista. Lausunnon pyytäjän mukaan yökerhon Facebook -sivustolla on ollut nähtävillä kuva, jossa esitetään Jeesus olutpullojen kanssa. Lisäksi ravintolalla on ollut mainosjuliste, jossa lukee "Kiss me Go(o)d". Lausunnon pyytäjä katsoo, että mainokset ovat hyvän tavan vastaisia, koska niissä loukataan kristinuskoa.

Mainokset  

Mainostajan Facebook-sivustolla on ollut esillä kuva, jossa esiintyy yökerhon sisätiloissa kuvattu pitkään valkoiseen mekkoon pukeutunut mies. Miehellä on päässään tumma pitkähiuksinen peruukki ja risuista tehty panta. Lisäksi miehellä on pitkä tumma tekoparta. Mies pitää sivuille ojennetuissa käsissään juomapulloja.

Mainosjulisteessa on punaisella pohjalla isokokoinen valkoinen risti. Kuvan yläosassa on teksti ”KISS ME GO(O)D".

Mainostajan lausuma                 

Mainostajan mukaan mainonnalla ei ole haluttu missään nimessä pilkata kristinuskoa tai loukata ketään. Mainonnassa ei ole käytetty ”Jeesus” -nimikettä. ”Jeesus-asuun” pukeutunut mies oli inhimillinen sattuma yökerhossa, ja asiasta julkaistiin yksi kuva Facebook -sivustolla. Kaikki lausuntopyynnössä mainittu kuvamateriaali on poistettu Facebook -sivuilta. Mainosjulisteita ei ole käytetty ravintolan ulkopuolella.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa ensiksi, ettei se ota kantaa mainosten hyvän maun mukaisuuteen, vaan ainoastaan niiden hyvän tavan mukaisuuteen.

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Perussääntöjen 2 artikla edellyttää, että markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa. Sääntöjen 12 artiklan mukaan markkinoinnissa ei saa halventaa tai väheksyä tiettyä henkilöä tai ihmisryhmää.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että lausuntopyynnön kohteena oleva mainoskuva on esitetty mainostajan Facebook -sivustolla ja mainosjuliste on ollut esillä yökerhon sisätiloissa. Neuvosto toteaa myös, että mainoskuva ja juliste ovat sisältäneet selkeästi viittauksia kristinuskoon. Uskonnollisen symbolin tai henkilöhahmon käyttäminen markkinointitarkoituksessa saattaa loukata uskonnollisia henkilöitä. Mainostajan onkin siten syytä noudattaa erityistä tarkkuutta silloin, kun mainoksessa viitataan esimerkiksi tietyn uskontokunnan pyhimpiin asioihin. Mainos ei kuitenkaan ole hyvän tavan vastainen yksinomaan sillä perusteella, että mainoksen voi kokea  osoittavan huonoa makua. Neuvosto katsoo ottaen huomioon kuvien tyylilajin ja esityspaikan, etteivät mainoskuvat kokonaisuutena arvioiden ole omiaan halventamaan kristinuskoa.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, etteivät mainokset ole ICC:n markkinoinnin perussääntöjen vastaisia. Mainokset eivät siten ole hyvän tavan vastaisia.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja, varatuomari Tarja Heinilä-Hannikainen, johtaja Sirpa Juutinen, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist, varatuomari Pirkko Mäkinen, päätoimittaja Lauri Kontro, varatuomari Raija Tuokko ja yhteiskuntasuhdejohtaja Petra Wikström.

Tarja Heinilä-Hannikainen                                Riina Hero
puheenjohtaja                                                       sihteeri