MEN 12/2016: Sukupuoliroolit

27.4.2016

Lausunto:    MEN 12/2016
Mainostaja:  GlaxoSmithKline Oy
Viestin:         Televisio
Päätös:         Vapauttava lausunto

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä särkylääkettä mainostavasta televisiomainoksesta. Valittajan käsityksen mukaan mainos on syrjivä, koska siinä todetaan, että pikkutyttö on isälle haastava. Valittaja kyseenalaistaa sen, miksi hän on haastava juuri isälle, mutta ei äidille. Valittajan mukaan mainos ei edistä tasa-arvoa.

Mainos

Mainoksessa kuvataan isä leikkimässä tyttärensä ja hänen kavereidensa kanssa.

”Yksi pikkutyttö saattaa olla haaste isälle. Mutta vielä viisi hänen kaveriaankin? En voi potea päänsärkyä juuri nyt. Kipu, mene pois. Viidakko tarvitsee kuninkaansa.”

”Panadol Forte, erityisesti suunniteltu lievittämään kipua vain yhdellä tabletilla. Panadol Forte, kun kipu on poissa, elämä on mallillaan.”

Mainostajan lausuma

 We do not agree with the consumer complaint related to Panadol TV ad.

As a company GSK promotes equality. Our mission is to improve the quality of human life by enabling people to do more, feel better and live longer and as a company we are committed to this mission.

The TV ad in question shows a parent in a normal everyday situation hindered by headache. Headaches can stop us from doing what we want at home and at work. We put no judgment in the fact that the parent in this case is a male parent, neither that the child is a girl, if it has been perceived differently, it is not our intention nor our desire.

All our TVCs have been reviewed and approved by Pharma Industry Finland board and they meet the industry rules and code of ethics. The Code is based on the medicine, consumer and competition legislation, as well as on the international norms regulating pharmaceutical marketing.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 2 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa. Perusääntöjen 4 artiklan mukaan markkinoinnissa ei saa sallia syrjintää, joka perustuu esimerkiksi sukupuoleen.

Mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden 2 kohdan mukaan mainos on hyvän markkinointitavan vastainen, jos siinä väitetään tai vihjataan, että toisen sukupuolen asema on sosiaalisesti, taloudellisesti tai kulturellisesti alempiarvoinen kuin toisen, tai jos mainoksessa ylläpidetään kaavamaista roolikäsitystä siitä, mikä on tyypillistä tai tunnusomaista naisille tai miehille tai heidän persoonallisuudelleen tai työskentelylleen.

Särkylääkemainoksen tarinassa on mies, joka huolehtii pienestä tyttärestään. Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, ettei mainoksessa voida katsoa olevan sellaisia piirteitä, joiden perusteella sen voitaisiin katsoa olevan syrjivä.

Edellä mainitulla perusteella mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei mainos ole ICC:n markkinoinnin perussääntöjen tai hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden vastainen. Siksi mainos ei ole hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov, professori Pekka Aula, Partner Sirpa Juutinen, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist, vastaava päätoimittaja Ville Pohjonen ja Chief Compliance Officer Raija Tuokko.

Päivi Romanov
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri