MEN 11/2016: Automainos

27.4.2016

Lausunto:    MEN 11/2016
Mainostaja: Toyota Auto Finland Oy
Viestin:         Radio
Päätös:         Vapauttava lausunto

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä radiossa esitetystä automainoksesta. Valittajan mukaan mainos on hyvän tavan vastainen, koska siinä suhtaudutaan myönteisesti puhelimessa puhumiseen ajon aikana ilman mainintaa handsfree-laitteistosta.

Mainos

Mainosta on esitetty Radio Rock -kanavalla ja se on 23 sekuntia pitkä.

Mainoksessa käydään seuraava keskustelu:

”Mä yritin soittaa monta kertaa. Mikset vastannu?”

”No johtaja, kato kun mun pitää yhdellä silmällä kattoa liikennettä ja toisella ettii parkkipaikkaa ja ei ollu kolmatta silmää vilkuilla puhelinta ja en ajomelulta kuullu sen hälyttävän.”

”Hei, sulla on Auris Hybrid. Tästä puhutaan vielä.”

Taustaääni sanoo: ”Toyota Auris Hybridillä ajat jopa puolet ajasta hiljaisesti sähköllä.”

Mainostajan lausuma

Mainonnassa ei ole tarkoitus tuoda esille tai suosia vastuutonta matkapuhelimeen puhumista autoillessa. Päinvastoin tarkoitus on muiden tuoteominaisuuksien ohella korostaa sitä, että koko Toyota Auris -mallistoon kuuluu vakiovarusteena helppokäyttöinen Bluetooth-handsfree-järjestelmä. Näin ollen valitus on aiheeton.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla.

Perussääntöjen 4 artiklan mukaan markkinoinnissa ei saa yllyttää väkivaltaan, laittomaan tai muutoin yhteiskunnan vastaiseen käyttäytymiseen eikä markkinoinnissa tule myöskään sallia tällaista käyttäytymistä. Perussääntöjen 17 artiklan mukaan markkinoinnin ei tule ilman kasvatuksellista tai yhteiskunnallista syytä sisältää kuvaa tai kuvausta vaarallisesta toiminnasta tai tilanteesta, jossa turvallisuuteen tai terveyteen liittyvät seikat laiminlyödään.

Mainonnan eettiselle neuvostolle esitetyn selvityksen mukaan mainoksessa mainostetaan nimenomaan sellaisia autoja, joissa kaikissa on Bluetooth-handsfree-järjestelmä. Tämän takia mainoksen ei voida katsoa kannustavan autossa puhelimessa puhumiseen ilman handsfree-laitteistoa.

Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei mainos ole ICC:n markkinoinnin perussääntöjen vastainen. Siksi mainos ei ole hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov, professori Pekka Aula, Partner Sirpa Juutinen, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist, vastaava päätoimittaja Ville Pohjonen ja Chief Compliance Officer Raija Tuokko.

Päivi Romanov
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri