MEN 1/2018: Intialainen aksentti mainoksessa

Lausunto:    MEN 1/2018
Mainostaja:  Tempur
Viestin:         Radio (Nostalgia)
Päätös:         Vapauttava lausunto

INTIALAINEN AKSENTTI MAINOKSESSA

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Intialaisella aksentilla englantia puhuvaa henkilöä ei voitu katsoa esitetyn intialaisia loukkaavalla tavalla. Mainos ei ollut hyvän tavan vastainen.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön radiomainoksesta, jossa mainostetaan patjoja, vuoteita ja tyynyjä. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan mainos on loukkaava ja rasistinen, koska mainoksessa esiintyvä henkilö puhuu englantia intialaisella aksentilla.

Mainos        

Mainoksessa mies puhuu englantia intialaisella aksentilla ja nainen suomea.

  • Hello, I’m Yogi Mahatma Katamandu from Bombay. Do you know what is the difference between meditating and levitating? When you meditate you need the peace of mind. But when you levitate, you need Tempur.
  • Koe painottomuus! Tempurin patja- ja tyynymallistosta löydät varmasti omasi. Kaikki nyt tarjoushintaan, myös sängyt.
  • And remember, don’t trust cheap copies! Only Tempur.
  • Hyödynnä tarjouksemme ja nuku paremmin. Tule lähimpään myymälään. Katso tempur.fi.

Mainostajan vastaus

Mainostaja kiistää, että mainos halventaisi tai pilkkaisi tiettyä väestöryhmää.

Kampanjan tarkoituksena oli korostaa mainostettavan tuotteen materiaalia, joka vähentää painetta ja poistaa painepisteitä. Mainoksessa kuvitteellinen intialainen joogamestari selittää painottomuutta humoristisesti ja oivaltavasti: Mitä eroa on meditaatiolla ja levitaatiolla? Meditaatioon tarvitaan mielenrauhaa, mutta levitaatio eli painottomuus vaatii mainostettua tuotetta. Hahmo on positiivinen, iloinen ja terävä-älyinen mainostetun tuotteen suosittelija ja asiantuntija.

Mainoksessa on käytetty huumoria ja imitoimista. Jos aikuinen esittää lasta, niin onko se väärin lapsia kohtaan? Tai jos mies esittää naista, niin onko se naista alistavaa? Mainoksessa ei irvailla kenellekään.

Tarkoituksena ei ole ollut väestöryhmän halventaminen tai uskonnon, vakaumuksen, tai etnisen taikka kansallisen alkuperän pilkkaaminen. Pahoittelemme, että lausunnonpyytäjä on kokenut mainoksen sellaiseksi.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Sovellettavat säännöt

Kansainvälisen kauppakamarin markkinoinnin perussääntöjen (ICC:n säännöt) 2 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa. ICC:n sääntöjen 4 mukaan markkinoinnissa on kunnioitettava ihmisarvoa. Markkinoinnissa ei saa yllyttää syrjintään. Markkinoinnissa ei saa sallia syrjintää, joka perustuu esimerkiksi etniseen tai kansalliseen alkuperään, uskontoon, sukupuoleen, ikään, vammaisuuteen tai seksuaaliseen suuntautumiseen. ICC:n sääntöjen 12 artiklan mukaan markkinoinnissa ei saa halventaa tai väheksyä tiettyä henkilöä, ihmisryhmää tai ammattia.

Asian arviointi

Mainoksessa kerrotaan mainostetun tuotteen ominaisuuksista ja mainoksen huumori on hyväntahtoista. Intialaisella aksentilla englantia puhuvaa henkilöä ei voida katsoa esitetyn intialaisia loukkaavalla tavalla. Mainos ei ole syrjivä tai muutoin hyvän tavan vastainen.

Edellä mainituilla perusteilla neuvosto katsoo, ettei mainos ole ICC:n sääntöjen vastainen. Siksi mainos ei ole hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat osallistuneet mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov ja jäsenet Partner Sirpa Juutinen, markkinointijohtaja Caroline Lilius, vastaava päätoimittaja Ville Pohjonen, Chief Compliance Officer Raija Tuokko ja CEO & Creative Director Lauri Vassinen.

Päivi Romanov
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri