Teppo Säkkinen nimetty ehdolle Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäseneksi

Keskuskauppakamarin elinkeino- ja ilmastoasiantuntija Teppo Säkkinen. Kuva: Elmo Eklund.

Keskuskauppakamarin elinkeino- ja ilmastoasiantuntija Teppo Säkkinen on nimetty ehdolle Euroopan unionin talous- ja sosiaalikomitean jäseneksi 20.9.2025 päättyvälle toimikaudelle. Valtioneuvosto teki nimeämisestä päätöksen torstaina 29.4. Keskuskauppakamarin esityksen pohjalta.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on Euroopan unionin neuvoa-antava elin, jonka jäseninä on työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen sekä muiden kansalaisyhteiskunnan tahojen edustajia. Komitea antaa lausuntoja EU:n neuvostolle, Euroopan komissiolle ja Euroopan parlamentille sekä toimii yhdyssiteenä unionin toimielinten ja kansalaisten välillä.

”Vihreä siirtymän rooli EU:n kehityksessä korostuu energiakriisin, geopoliittisten jännitteiden ja ilmastotavoitteiden vuoksi. Euroopan kilpailukyvyn vahvistaminen on entistä tärkeämpää, kun kansainvälinen kilpailu vihreistä investoinneista kiristyy. Talous- ja sosiaalikomitea on luonteva paikka vaikuttaa suomalaisten yritysten kannalta”, Säkkinen sanoo.

Suomella on talous- ja sosiaalikomiteassa yhteensä yhdeksän edustajaa.  
EU:n neuvosto hyväksyy jäsenet kunkin jäsenvaltion ehdotuksen mukaisesti ko-missiota kuultuaan.

Teppo Säkkinen

Johtava asiantuntija, Elinkeino- ja ilmastopolitiikka

+358 50 516 2868

Kategoriat:EU, Nimitykset, Teppo Säkkinen