Kauppakamarien vientijohtajakysely: Kiina-riskit ja USA:n kasvava protektionismi varjostavat myös yrityksiä – EU:n entistä tärkeämpää pitää huolta omasta kilpailukyvystään

Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Lenita Toivakka. Kuva: Liisa Takala

Noin 31 prosenttia suomalaisista vientiyrityksistä arvioi Yhdysvaltain ilmasto- ja veropaketti IRA:n vaikuttavan yrityksen vientinäkymiin. Myös Kiina-riippuvuuksien purkamista yrityksissä jatketaan määrätietoisesti. Tiedot selviävät tuoreesta kauppakamarien vientijohtajakyselystä. Keskuskauppakamari painottaa, että EU:n on entistä tärkeämpää pitää huolta omasta kilpailukyvystään. Protektionismi ja kilpailun vääristyminen eivät saa estää suomalaisyrityksiä pääsemästä kiinni vihreän siirtymän luomiin kansainvälisiin markkinamahdollisuuksiin.

Kauppakamarien vientijohtajakyselyssä vientijohtajilta kysyttiin vaikuttaako Yhdysvaltojen lisääntynyt protektionismi ja vihreää siirtymää tukeva IRA-tukipaketti yrityksen vientinäkymiin. Inflation Reduction Act (IRA) on Presidentti Bidenin elvyttävä ilmasto- ja veropaketti, jonka tarkoituksena on vauhdittaa vihreää siirtymää.

30,5 prosenttia vastaajista arvioi lisääntyneen protektionismin ja IRA-paketin vaikuttavan yrityksen vientinäkymiin joko merkittävästi (3,5%), jonkin verran (9,6%) tai hieman (17,4%). 47 prosenttia vastasi ettei vaikutusta ole ollenkaan ja noin 23 prosenttia ei osannut arvioida mahdollisia vaikutuksia.

Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Lenita Toivakan mukaan IRA-paketti on ehdottomasti tarpeen vihreän siirtymän vauhdittamiseksi. Vaarana kuitenkin on, että Yhdysvaltain kasvava protektionismi luo tiiviin translanttisen yhteistyön päälle vastakkainasettelun varjoa, kun vihreän siirtymän edistämiseksi tärkeintä olisi EU:n ja USA:n tiivis yhteistyö.

”EU ja USA tarvitsevat juuri nyt toisiaan ja saumattomilla suhteilla on myös suuri strateginen merkitys, kun maailmanpolitiikassa myllertää. Mannerten välille ei saa muodostua vastakkainasettelua tai vääristynyttä kilpailua, vaan myös vihreää siirtymää edistävää työtä olisi ehdottoman tärkeää tehdä yhdessä. Suomalaisia yrityksiä myös huolestuttaa miten massiivisesti EU tulee vastaamaan IRA-tukipakettiin ja höllentämään omien valtiontukien sääntelyä. On välttämätöntä, että emme vääristä kilpailua sisämarkkinoilla ja pidämme EU:ssa huolta omasta kilpailukyvystämme”, sanoo Toivakka.

Kyselyn mukaan Yhdysvaltojen kiinnostavuus kauppakumppanina on kasvussa. 68 prosenttia arvioi kiinnostavuuden kasvaneen tai kasvavan vuonna 2023 merkittävästi (17,5%), jonkin verran (33,3%) tai hieman (17,5%).

Kiinan arvaamattomuus opettanut yrityksiä hajauttamaan riskejä ja sietämään epävarmuutta

Kauppakamarien vientijohtajille suunnatun kyselyn mukaan 40 prosentilla vastanneista yrityksistä ei ole liiketoiminnan kannalta kriittistä Kiina-riippuvuutta. 26 prosenttia kaikista kyselyyn vastanneista kertoi yrityksensä vähentäneen tai olevan aikeissa vähentää Kiina-riippuvuutta, 22 prosenttia vastasi ettei ole aikeissa vähentää Kiina-riippuvuuttaan. 
 
”Yritykset ovat joutuneet oppimaan elämään geopoliittisessa epävarmuudessa ja riskejä halutaan hajauttaa. Se ei johdu yksin Kiinasta vaan myös yleisestä geopoliittisesta epävarmuudesta. Kaikkia munia ei haluta laittaa samaan koriin, eikä se ylipäätään ole järkevää. Epävarmuuden kanssa maailmankaupassa on opittava elämään”, Toivakka sanoo.  
 
Avoimissa vastauksissa yritykset kertovat hajauttavansa  tuotanto- ja toimitusketjuja muualle Kaakkois-Aasiaan ja Eurooppaan, etsivänsä raaka-aineille vaihtoehtoisia toimittajia, ohjaavansa alihankintaa vahvemmin muille alueille ja välttävänsä aktiivista rahoituskohteiden hankintaa Kiinasta. Ovia ei kuitenkaan olla sulkemassa kokonaan. 
 
”Riskit ovat erilaisia eri toimialoilla. Yrityksissä on mietittävä paitsi tuotantoketjuja ja niiden vastuullisuutta, myös sitä kenen kanssa kauppaa käydään, minkälaista kauppaa käydään tai minkälaiseen toimintaympäristöön uudet investoinnit kannattaa tehdä. Riskienhallinta ja niihin varautuminen ovat nyt todella tärkeässä asemassa,” sanoo Toivakka. 
 
Kauppakamarien vientiyritysten johtajille suunnattu kysely tehtiin 31.1.-2.2.2023. Kyselyyn vastasi 116 yritystä. Vastanneet yritykset olivat merkittäviä vientiä harjoittavia työnantajayrityksiä eri puolilta Suomea.

Kategoriat:EU, Kansainväliset asiat, Vienti, Lenita Toivakka